kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Fizyka doświadczalna

Fizyka doświadczalna - studia I i II stopnia


Specjalność ta przygotowuje fizyków do laboratoryjnych prac badawczych. W jej ramach studenci otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki. Zapoznają się z nowoczesnymi technikami eksperymentalnymi. Miedzy innymi opanowują technologię ultrawysokich próżni i niskich temperatur. Uczą się wykorzystywania komputerów do sterowania urządzeniami pomiarowymi, a także do opracowywania danych eksperymentalnych. Zdobywają umiejętności prezentowania swoich projektów badawczych i otrzymanych rezultatów. W ramach tej specjalności prace magisterskie wykonywane są w pracowniach badawczych Instytutu Fizyki Doświadczalnej.

Magistranci wchodzą w skład zespołu badawczego realizującego wybrany temat, a praca magisterska stanowi jego część. W ten sposób student/ka ma zapewnioną bardzo dobrą opiekę merytoryczną, pomoc techniczną i uczy się pracy w zespole badawczym.
Eksperymentalne prace magisterskie realizowane są w następujących dziedzinach:

  • fizyka powierzchni ciała stałego, w tym teoria powierzchni,
  • fizyka dielektryków,
  • zastosowania fizyki jądrowej w fizyce ciała stałego,
  • fizyka cienkich warstw.

Nasi studenci mają szansę zapoznać się z najnowocześniejszymi technikami eksperymentalnymi, jak skaningowa mikroskopia tunelowa (STM), mikroskopia sił atomowych (AFM), dyfrakcja powolnych elektronów (LEED), spektroskopia elektronów Auger (AES), anihilacja pozytonów, spektroskopia mössbauerowska. Uczą się także hodowania kryształów oraz badania ich właściwości elektrycznych, mechanicznych, optycznych i cieplnych.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski