kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Fizyka doświadczalna II st

Opis:
Specjalność ta przygotowuje fizyków do skomplikowanych laboratoryjnych prac projektowo-badawczych oraz do nadzoru nad tokiem różnych procesów i procedur technologicznych. Absolwent tej specjalności ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru wykorzystywanych urządzeń, których działanie wymaga szerokiej wiedzy z zakresu fizyki. Jest również przygotowany do efektywnego wykorzystywania w tym celu technik informatycznych. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają mu na projektowanie i wdrażanie nowych metod badania właściwości fizycznych różnych materiałów, kontroli jakości wyrobów produkcyjnych oraz obsługę i twórcze wykorzystanie nowoczesnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych. Absolwent zna nowoczesne techniki eksperymentalne.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski