kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Opisy specjalności

Fizyka doświadczalna

Fizyka doświadczalna - studia I i II stopnia


Specjalność ta przygotowuje fizyków do laboratoryjnych prac badawczych. W jej ramach studenci otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki. Zapoznają się z nowoczesnymi technikami eksperymentalnymi. Miedzy innymi opanowują technologię ultrawysokich próżni i niskich temperatur. Uczą się wykorzystywania komputerów do sterowania urządzeniami pomiarowymi, a także do opracowywania danych eksperymentalnych. Zdobywają umiejętności prezentowania swoich projektów badawczych i otrzymanych rezultatów. W ramach tej specjalności prace magisterskie wykonywane są w pracowniach badawczych Instytutu Fizyki Doświadczalnej.

Magistranci wchodzą w skład zespołu badawczego realizującego wybrany temat, a praca magisterska stanowi jego część. W ten sposób student/ka ma zapewnioną bardzo dobrą opiekę merytoryczną, pomoc techniczną i uczy się pracy w zespole badawczym.
Eksperymentalne prace magisterskie realizowane są w następujących dziedzinach:

  • fizyka powierzchni ciała stałego, w tym teoria powierzchni,
  • fizyka dielektryków,
  • zastosowania fizyki jądrowej w fizyce ciała stałego,
  • fizyka cienkich warstw.

Nasi studenci mają szansę zapoznać się z najnowocześniejszymi technikami eksperymentalnymi, jak skaningowa mikroskopia tunelowa (STM), mikroskopia sił atomowych (AFM), dyfrakcja powolnych elektronów (LEED), spektroskopia elektronów Auger (AES), anihilacja pozytonów, spektroskopia mössbauerowska. Uczą się także hodowania kryształów oraz badania ich właściwości elektrycznych, mechanicznych, optycznych i cieplnych.

Fizyka teoretyczna

- Czy zastanawiały Cię podstawowe zasady działania Wszechświata?
- Czy podczas nauki twierdzeń z fizyki i z chemii zadajesz sobie pytanie „dlaczego”?
- Lubisz analizować dogłębnie różne zjawiska z otaczającego Cię świata albo zastanawiać się „co by było gdyby”...?

Jeśli tak, to fizyka teoretyczna jest zdecydowanie kierunkiem dla Ciebie.

Nasz instytut oferuje specjalizacje w takich dziedzinach, jak teoria oddziaływań fundamentalnych, teoria cząstek elementarnych, teoria ciała stałego i fazy skondensowanej oraz metody matematyczne fizyki. Dzięki współpracy międzynarodowej utrzymujemy bliskie kontakty z Perimeter Institute for Theoretical Physics w Waterloo (Kanada), Uniwersytetem La Sapienza w Rzymie, Uniwersytetem w Walencji oraz wieloma uniwersytetami w Rosji.

Kadra Instytutu Fizyki Teoretycznej bierze udział w planowaniu i realizacji wielkich międzynarodowych programów badawczych w dziedzinie fizyki wysokich energii i cząstek elementarnych. Są to eksperymenty ALICE i NA61 realizowane w CERN, neutrinowy eksperyment T2K realizowany w Japonii a także przyszłe projekty takie, jak FAIR-CBM (Darmstadt), JINR-NICA (Dubna) oraz Hyper-Kamiokande. W tej dziedzinie współpracujemy także z najlepszymi ośrodkami w Niemczech, należącymi do Stowarzyszenia Helmholtza (projekty badawcze EMMI i LOEWE. Członkowie naszej kadry mają też powiązania z europejskim projektem CompStar) z dziedziny astrofizyki.


Dzięki tej szeroko pojmowanej współpracy będziesz mieć szansę na dołączenie do ambitnych i pasjonujących programów naukowych. Możesz również kontynuować karierę naukową wybierając nasze studia doktoranckie.

Nawet jeżeli nie wiążesz swojej przyszłości z nauką, nasza specjalizacja nauczy Cię nie tylko podstaw fizyki współczesnej. Przede wszystkim poznasz metody analitycznego myślenia i tworzenia modeli opisujących zjawiska wykraczające także poza ramy fizyki, jak np. biologia, ekonomia, medycyna czy socjologia. W połączeniu z nauką programowania i języków obcych masz szanse na znalezienie zatrudnienia nawet w dziedzinach odległych od pierwotnego kierunku studiów na stanowiskach wymagających kreatywnego podejścia do stawianych przed Tobą problemów.

Rzec można, że odwieczną tajemnicą świata jest jego poznawalność - Albert Einstein.

Dzięki fizyce zobaczyłem więcej niż można sobie wyobrazić. Studia z fizyki nie należą do łatwych, jednak zrozumienie praw przyrody na najbardziej elementarnym poziomie i idące za nim interesujące spojrzenie na otaczający świat jest zdecydowanie tego warte!”

Absolwent fizyki teoretycznej, doktor nauk fizycznych, obecnie pracujący na zagranicznym uniwersytecie

Astronomia

Astronomia


Studia na kierunku astronomia są studiami wyjątkowymi. Częściowo ze względu na kameralność tych studiów, która bardzo ułatwia kontakt między studentami a prowadzącymi zajęcia. Ale przede wszystkim ze względu na przedmiot studiów, który najczęściej znajduje się bardzo daleko. Tym niemniej astronomia jest nauką jak najbardziej ścisłą. Z pokrewnymi studiami, przede wszystkim studiami fizyki, łączy nasze studia konieczność zdobycia na wstępie podstaw matematyczno-fizycznych. Dzięki nim studenci uczą się rozumieć jak "działa" Wszechświat. Ale nie tylko. To, czego staramy się nauczyć naszych studentów, to przede wszystkim umiejętność myślenia analitycznego, ścisłego rozumowania i rozwiązywania problemów, czemu towarzyszy znakomite obycie z technikami komputerowymi. A poza tym staramy się zaszczepić im ciekawość świata.

Na kierunku astronomia proponujemy studia I i II stopnia. Te pierwsze trwają 3 lata i kończą się zdobyciem dyplomu licencjackiego. Te drugie, dwuletnie, to studia kończące się zdobyciem tytułu magistra astronomii. Możliwy jest jeszcze wyższy etap naszych studiów — 4-letnie studia doktoranckie (obecnie w Kolegium Doktorskim Fizyki i Astronomii w ramach Szkoły Doktorskiej UWr). To już nie tyle studia, ile raczej wstęp do samodzielnej pracy naukowej. Zajęć regularnych jest na tych studiach niewiele, ba, doktoranci sami prowadzą zajęcia dla studentów. Większość czasu doktoranci spędzają na realizacji własnego naukowego projektu badawczego, którego ukoronowaniem jest rozprawa doktorska i stopień naukowy doktora astronomii.

Ekonofizyka

Przyjdź do nas, aby poznawać i studiować problemy ekonomiczno-finansowe w inny sposób! A może chcesz dowiedzieć się dlaczego i kiedy wydarzą się krachy finansowe i czy można je przewidzieć? Co wspólnego z ekonomią i giełdą papierów wartościowych ma fizyka? Na takie, między innymi, pytania znajdziesz odpowiedź studiując ekonofizykę, czyli metody fizyki w ekonomii. A do tego znajdziesz ciekawą pracę po studiach!

Ekonofizyka to nowa interdyscyplinarna dziedzina zainteresowań fizyków i ekonomistów, powstała niecałe dwadzieścia lat temu, łącząca problemy finansowe a zwłaszcza rynku akcji z fizyką i wykorzystująca metody, modele i metodologię fizyki do ich rozwiązywania. Nasza uczelnia jest jedną z niewielu w świecie, w której oferujemy studentom tak nowoczesne, nowatorskie i unikalne wykształcenie.

Podczas studiów zapoznasz się z nowoczesnymi językami programowania, metodami numerycznymi, symulacjami Monte Carlo, bazami danych i obróbką dużych zbiorów danych finansowych w celu modelowania przyszłych zachowań rynku papierów wartościowych!
Zdobędziesz też podstawową wiedzę w zakresie matematyki, fizyki ogólnej oraz ekonomii, a po 6 semestrach interdyscyplinarnej nauki na dwu wydziałach zdecydujesz, który z nich wybrać na dalszą drogę do magisterki.

Absolwenci studiów licencjackich ekonofizyki mają bowiem możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na kierunku magisterskim ekonomii lub na Wydziale Fizyki i Astronomii na kierunku magisterskim fizyki. Finalnie zostaniesz więc magistrem ekonomii lub magistrem fizyki, w zależności od swych upodobań, a wszystkie specjalizacje na obu kierunkach stoją przed Tobą otworem!

Nasi absolwenci pracują już jako analitycy finansowi lub inni wysoko wykwalifikowani fachowcy w dziedzinie finansów. Znajdują zatrudnienie od giełd, banków, domów maklerskich i finansowych biur doradczych po centralne instytucje finansowe. Dołącz do nich! Jeśli wolisz pracę naukową, studia doktoranckie obu Wydziałów czekają na Ciebie z mnóstwem pomysłów na pracę badawczą.

Zajrzyj na strony: http://ekonofizyka.ift.uni.wroc.pl oraz http://etsa.ift.uni.wroc.pl.

Czy wiesz, że...
…anegdota głosi, że ta dziedzina wiedzy powstała, gdy amerykańscy fizycy zaczęli grać na giełdzie, odnosząc przy tym spore sukcesy. Okazało się, że podczas inwestowania w akcje używali podobnych metod do tych, którymi opisywali zachowanie dużej ilości cząstek.

Absolwenci o studiach...
Studia ekonofizyki (fizyki) na Uniwersytecie Wrocławskim pokazały mi nieszablonowe podejścia do rozwiązywania problemów. Dzięki temu nauczyłem się analizować i rozwiązywać złożone zadania niekoniecznie związane z samą fizyką (problemy ekonomiczno-finansowe) oraz, co ważne, stawiać właściwe pytania tam gdzie inni tego nie potrafią. Niesłychanie przydało mi się to w mojej obecnej pracy, gdyż standardowe wykształcenie inżynieryjne i ekonomiczne na innych uczelniach nie kładzie nacisku na takie umiejętności…

Paweł C., CFA, Investment Risk Analyst, Franklin Templeton Investment Poland sp. z o.o.

Dzięki studiom na fizyce nauczyłem się postrzegać wiele zjawisk dookoła mnie i to nie tylko związanych z samą fizyką zgoła inaczej - głębiej i wnikliwiej. Bardzo pomogło mi to w późniejszej pracy zawodowej dając widoczną przewagę nad innymi kolegami, którzy ukończyli np. tylko kierunki typowo ekonomiczne…

Łukasz .G., Credit Risk Reporting, Credit Suisse Poland, Sp z o.o.

Nauczyłem sie w komfortowych warunkach - w małych grupach studenckich i przy wyraźnym zaangażowaniu prowadzących i oddaniu każdemu studentowi oddzielnie (co nie zdarza się gdzie indziej), jak dostrzegać, interpretować i opisywać związki miedzy pozornie odległymi zjawiskami (pracę magisterską pisałem z czarnych dziur a umiejętności analizy danych w zaszumionych sygnałach, której się przy tym nauczyłem wykorzystałem w późniejszym zatrudnianiu przy deszyfracji sygnałów dla rządu w Singapurze). Postawienie na indywidualną pracę ze studentem i danie mu możliwości twórczego samorozwoju doceniam jako najważniejszy element, który doprowadził mnie do kierowniczego stanowiska w dużej korporacji zagranicznej oraz do zbudowania własnej firmy finansowej poza krajem. Znak wykrzyknika i okrzyk "Super Ważne!" został wyryty głęboko na zwojach pod kopułą:)…

Paweł .L., Signal processing specialist, Finacial Risk Management, Personal Development, Psychology and Executive Leadership, Lincoln Crowne&Company Pty Ltd. Sydney, Australia.

Fizyka komputerowa

Fizyka komputerowa - studia I i II stopnia

Fizyka Komputerowa to jedna z najpopularniejszych sekcji na wydziale Fizyki i Astronomii UWr. Jej wykładowcy specjalizują się w symulacjach zjawisk zachodzących w przyrodzie. Wymaga to nie tylko doskonałego opanowania warsztatu komputerowego, ale także dogłębnego zrozumienia analizowanych w komputerze zjawisk. Dlatego studia na Fizyce Komputerowej zapewniają wszechstronne i praktyczne wykształcenie, w nowoczesny sposób łączące najważniejsze elementy fizyki, informatyki i matematyki. 

 
 

Systematycznie uwzględniając potrzeby rynku, jako pierwsi we Wrocławiu wprowadziliśmy zasadę, że nasi absolwenci muszą biegle programować w C++. Języka tego nauczamy już od 1995 r., ciągle dostosowując program zajęć do zmian zarówno w samym języku, jak i sposobach jego używania, co w 2008 r. zaowocowało opublikowaniem podręcznika C++. Od wielu lat nauczamy też języka Java, w 2006 r. wprowadziliśmy zajęcia z języków C# i Python, a w 2008 r. – z programowania w Qt. Naszą dumą sąmetody numeryczne i metody symulacji – to właśnie tu fizyka najściślej łączy się informatyką. Duży nacisk kładziemy też na bazy danych i technologie sieciowe. Wszystkie komputery w naszych pracowniach mają zainstalowane dwa systemy operacyjne, Windows i Linux, a w ich administrację mogą angażować się studenci starszych lat. Studentom oferujemy możliwość zaliczenia semestru na jednej z kilkudziesięciu uczelni europejskich, magistrantom – możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych, a wszystkim wybitnie pracowitym studentom – studia indywidualne.


Dzięki takiemu profilowi studiów nasi absolwenci znajdują zatrudnienie – zwykle jeszcze podczas studiów – m.in. jako programiści C#, C++ i Java, webmasterzy ze znajomością technologii (X)HTML, CSS, XML, SQL, PHP i JavaScript, projektanci relacyjnych baz danych i administratorzy sieci komputerowych. Mogą też uzupełnić swoje wykształcenie na studiach doktoranckich organizowanych na naszym wydziale lub za granicą. Zdaniem pracodawców, nasi absolwenci są elastyczni, łatwo się uczą i posiadają umiejętność rozwiązywania nietypowych problemów. 

Godną uwagi cechą naszej sekcji jest jej kameralność. U nas każdy wykładowca zna swoich studentów i może wygospodarować dla nich czas na indywidualne konsultacje. Nasza kadra nie tylko publikuje artykuły w najlepszych czasopismach naukowych, ale ma także spore doświadczenie w nauczaniu technologii informatycznych na najwyższym poziomie.

Szczegółowych informacji o specjalności Fizyka Komputerowa udziela opiekun specjalności, dr hab.  Czesław Oleksy.

Fizyka nauczycielska

Fizyka nauczycielskaOsobom zdecydowanym uprawiać zawód nauczyciela fizyki w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej oferujemy studia II stopnia na specjalizacji fizyka nauczycielska.

Celem studiów jest kształcenie nauczycieli wyposażonych w odpowiednią wiedzę i umiejętności merytoryczne, mających kompetencje nauczycielskie, które pozwalają na realizację zadań dydaktycznych i wychowawczych, potrafiących posługiwać się technologią informacyjną i wykorzystywać ją w procesie nauczania-uczenia się, znających także biegle język obcy.

Podobnie jak każda inna specjalność naszego kierunku, także i ta specjalizacja daje podstawowe przygotowanie z matematyki i fizyki, ale dodatkowo uwzględnia wymagania stawiane przez MEN kandydatom do zawodu nauczyciela.

Studenci tej specjalizacji uczestniczą w zajęciach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie psychologiczno-pedagogicznym, obejmujących, między innymi, takie przedmioty jak: Pedagogika, Psychologia, Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych czy Bezpieczeństwo w szkole. Uczą się przygotowywania i prowadzenia lekcji, zasad oceniania, metod aktywnej pracy z uczniem itp. Studenci odbywają praktyki pedagogiczne w gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych.
Szczególny nacisk położony jest na naukę wykorzystania technologii informacyjnej w procesie dydaktycznym

Informatyka stosowana i systemy pomiarowe

INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE


Wydział Fizyki i Astronomii uwzględnił opinie pracodawców o aktualnych potrzebach rynku pracy i uruchomił studia ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności oraz kształtowanie postaw związanych z wszechstronnym i praktycznym zastosowaniem informatyki. Tym, co odróżnia ten nowy kierunek od klasycznych studiów informatycznych, jest wzbogacenie jego programu o elementy elektroniki, metodologii prowadzenia eksperymentów i pomiarów fizycznych oraz kompetencje inżynierskie związane z analizowaniem, projektowaniem i tworzeniem systemów kontrolno-pomiarowych. W procesie kształcenia szczególne miejsce zajmują zajęcia praktyczne, w tym projekty programistyczne (indywidualne i zespołowe), które mają prowadzić do zdobycia kompetencji związanych z tworzeniem oprogramowania dla nowoczesnych urządzeń mobilnych, systemów wbudowanych oraz aplikacji WWW. Celem studiów jest wykształcenie absolwenta, który poradzi sobie na konkurencyjnym rynku pracy: stworzy produkt lub usługę programistyczną wg autorskiego pomysłu, otworzy własne przedsiębiorstwo lub znajdzie pracę w większym zespole.

Studenci tego kierunku nauczą się m.in. programowania w języku C/C++, językach skryptowych oraz graficznym języku LabVIEW, będą tworzyć aplikacje na urządzenia mobilne i umieszczać je w sklepie internetowym, będą projektować, programować i wykonywać układy elektroniczne wg własnych pomysłów. Podstawową wiedzę i umiejętności z matematyki i fizyki, studenci zdobędą poprzez nowoczesny system prowadzenia zajęć z tych przemiotów oparty m.in. na wykorzystaniu narzędzi komputerowych, w tym programów do symulacji, obliczeń numerycznych i symbolicznych. Według najnowszych trendów i metodologii realizowane będą zespołowe projekty programistyczne, które prowadzić będą fachowcy z prywatnych firm. Chętni będą mogli zrealizować kilka projektów o charakterze praktycznym – to oferta dla entuzjastów działalności typu start-up. W ramach programu zajęć opcyjnych (do wyboru) w ofercie są przedmioty umożliwiające dalszą specjalizację w zakresie informatyki, elektroniki bądź fizyki i ułatwiające podjęcie w przyszłości studiów II stopnia w zakresie informatyki lub fizyki.

Absolwenci tego kierunku będą posiadali m.in. fachową wiedzę i praktyczne umiejętności programowania komputerów i urządzeń mobilnych, mikrokontrolerów i popularnych systemów wbudowanych, będą ponadto znali podstawy przedsiębiorczości i elementy wzornictwa. Są to umiejętności i kompetencje, które pozwolą odnaleźć się na rynku pracy. Możliwości zatrudnienia zwiększy oczywiście zawodowy tytuł inżyniera.

Studia realizowane będą w formie stacjonarnej i potrwają 3,5 roku. Planowana liczba miejsc: 60.

Opiekunem specjalności jest dr hab. Zbigniew Koza (zbigniew.koza@ift.uni.wroc.pl)
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski