Wymiana zagraniczna

ERASMUS + INFORMACJE OGÓLNE

Program Erasmus+ to kolejna faza największego europejskiego programu stypendialnego realizowanego w latach 2014-2020, który jest kontynuacją poprzednich edycji SOCRATES/ERASMUS i LLP/ERASMUS.

Ściągnij regulamin (pdf): Polski

Download the principles (pdf): English

Uczestnikami programu Erasmus+ są:

-wszystkie 28 państw UE,
-państwa EFTA/⁠EOG: Norwegia, Islandia i Liechtenstein,
-państwa kandydujące do UE: Turcja, Macedonia

Więcej informacji:

-Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr.,
-Agencja Narodowa Erasmus+ w Warszawie,
-Agencję ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli

Uniwersytet Wrocławski realizuje:

1) Wyjazdy studentów na studia
2) Wyjazdy studentów i absolwentów (do 1 roku po obronie pracy) na praktyki zawodowe
3) Wyjazdy nauczycieli akademickich na tygodniowe wizyty dydaktyczne
4) Wyjazdy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na tygodniowe wizyty szkoleniowe

W ramach programu Erasmus+ studenci IFG mogą się ubiegać o wyjazdy na studia w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktorancie) można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy.

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na praktyki w krajach uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na praktyce za granicą wynosi 2 miesiące.

Praktykę można odbyć:
w przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub w innej instytucji (muzeum, bibliotece, szpitalu itp.)

Praktyki nie można odbyć w instytucjach:
unijnych instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi, ojczystych placówkach dyplomatycznych za granicą (konsulat, ambasada)

W ramach programu Erasmus+ pracownicy mogą się ubiegać o tygodniowe wizyty dydaktyczne, podczas których zobowiązani są do realizacji 8 godzin zajęć w uczelni goszczącej. Aby ubiegać się o grant należy zgłosić chęć wyjazdu do koordynatora programu w IFG. Sporządzana jest lista wg kolejności zgłoszeń. Wyjazd uzależniony jest od ilości przyznanych IFG miejsc w danym roku akademickim. Wyjazdy należy planować wyłącznie w okresie zajęć dydaktycznych w uczelniach goszczących.

Lista uczelni partnerskich:

Lp.    Kraj    Nazwa uczelni
Hiszpania,    Universitat Autónoma de Barcelona
Holandia,    University of Groningen
Niemcy,    Technische Universität Berlin
Niemcy,    Universität Rostock
Niemcy,    Universität Bremen
Niemcy,    Technische Universität Darmstadt
Niemcy,    Freie Universität Berlin
Niemcy,    Universität Hannover
Niemcy,    Technische Universität Dresden
Norwegia,    Universitetet i Tromsø
Portugalia,    Universidade de Coimbra
Portugalia,    Universidade de Aveiro
Szwajcaria,    Université de Genève
Szwecja,    Umeå University
Turcja,    Anadolu University
Włochy,    University of Turin
Włochy,    University of Sassari
Niemcy,    Technische Universität München
Wielka Brytania,    University of Portsmouth
Czechy,    České vysoké učení technické v Praze
Malta,    L-Universita Ta’Malta
Czechy,    Slezská univerzita v Opavě
Niemcy,    Julius-Maximilians-Universität, Würzburg

Koordynator: dr hab. Andrzej Frydryszak

Email: andrzej.frydryszak[at]uwr.edu.pl