Wykład dr. hab. Piotra Błońskiego

Zapraszamy na otwarty wykład profesora wizytującego dr. hab. Piotra Błońskiego z Regionalnego Centrum Zaawansowanych Technologii i Materiałów Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu pt. “Magnetism in graphene materials: What can we learn from first-principles calculations?”

Wykład odbędzie się w piątek 14 kwietnia 2023 o godz. 12:15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9.

Wykład odbywa się w ramach pobytu na naszej uczelni profesora wizytującego — laureata konkursu na finansowanie przyjazdów profesorów wizytujących – wizyty długie w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

Piotr Błoński swoje badania prowadzi w Regionalnym Centrum Zaawansowanych Technologii i Materiałów Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, gdzie w 2019 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie chemii fizycznej. Wyniki jego badań doprowadziły m.in. do opracowania wysokotemperaturowych magnesów na bazie grafenu wolnych od zanieczyszczeń atomami metali, czy grafenu domieszkowanego azotem o wiązaniach diamentopodobnych i bezprecedensowej gęstości energii do zastosowań w superkondensatorach. Zajmuje się również badaniami nad produkcją zielonego wodoru w procesie fotoreformowania alkoholi z biomasy z wykorzystaniem dwutlenku tytanu jako fotokatalizatora. Jego dorobek naukowy obejmuje 56 publikacji, m.in. w Chemical Society Reviews, Energy & Environmental Science, Advanced Materials, które były cytowane 1963 razy, co daje indeks Hirscha równy 22.

Link do plakatu wydarzenia