Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Naskręta

9 lipca 2021 roku o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Michała Naskręta „Energy dependence of negatively charged pion production in nucleus-nucleus collisions”Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym w formie wideokonferencji z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia bez wcześniejszej rejestracji i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Naskręta

Do spotkania można dołączyć z poziomu przeglądarki internetowej (w zależności od używanego systemu operacyjnego, wymagana może być przeglądarka Chrome/Edge) lub aplikacji Microsoft Teams (dostępna wersja bezpłatna). Dostęp online do spotkania możliwy od godz. 11:30. Dla zapewnienia właściwego przebiegu obrony, spotkanie będzie moderowane. W celu ułatwienia moderacji, uczestnicy wydarzenia proszeni są o podanie swojego imienia i nazwiska podczas dołączania do spotkania. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

Rozprawa doktorska oraz recenzje dostępne są pod tym adresem: https://bip.uni.wroc.pl/2451/233/naskret-michal.html