Rekrutacja na Studia 2021 – zapraszamy!

ulotka-2020Nasze studia:

W ramach studiów na kierunku Fizyka można zrealizować specjalności:

Szkoła doktorska (Nauki Fizyczne):

– fizyka doświadczalna

– fizyka teoretyczna

Szkoła doktorska (Astronomia):

– astrofizyka

– heliofizyka

  Rekrtacja