Magnetism in graphene materials: What can we learn from first-principles calculations?

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na otwarty wykład profesora wizytującego dr. hab. Piotra Błońskiego z Regionalnego Centrum Zaawansowanych Technologii i Materiałów Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu pt. “Magnetism in graphene materials: What can we learn from first-principles calculations?”

Wykład odbędzie się w piątek 14 kwietnia 2023 o godz. 12:15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9.

Wykład odbywa się w ramach pobytu na naszej uczelni profesora wizytującego — laureata konkursu na finansowanie przyjazdów profesorów wizytujących – wizyty długie w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).
BLONSKI_WYKLAD_OTWARTY_IDUB 2023-04-13 09_04_16-BLONSKI_WYKLAD_OTWARTY_IDUB_1