Informatyka stosowana i systemy pomiarowe

cert2
Kierunek Informatyka stosowana i systemy pomiarowe uzyskał dwa certyfikaty. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała mu prestiżowe tytuły: Studiów z Przyszłością oraz Lidera Jakości Kształcenia.

Kierunek powstał przy współudziale pracodawców współpracujących z naszym Wydziałem. Studia te są ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności oraz kształtowanie postaw związanych z wszechstronnym i praktycznym zastosowaniem informatyki. Tym, co odróżnia ten nowy kierunek od klasycznych studiów informatycznych, jest wzbogacenie jego programu o elementy elektroniki, metodologii prowadzenia eksperymentów i pomiarów fizycznych oraz kompetencje inżynierskie związane z analizowaniem, projektowaniem i tworzeniem systemów kontrolno-pomiarowych.

Wybrane przedmioty oferowane na tym kierunku:

– Praktyczny wstęp do programowania (C/C++)

– Programowanie skryptowe (Python)

– Programowanie aplikacji WWW

– Zastowowania środowiska LabView w pomiarach

– Programowanie C++

– Projekty programistyczne

– Grafika inżynierska

– Pracownia elektroniczna dla informatyków

– Elektronika cyfrowa

– Programowanie urządzeń mobilnych

– Algorytmy i struktury danych

– Psychologia biznesu

– Podstawy grafiki komputerowej

– Modelowanie fizyczne w animacji komputerowej (strona kursu)

– Projekt aplikacji mobilnej

– Wzornictwo / design / grafika

– Pracownia systemów wbudowanych

– Wstęp do symulacji komputerowych

– Programowanie gier komputerowych

(Pełne plany studiów)

W procesie kształcenia szczególne miejsce zajmują zajęcia praktyczne, w tym projekty programistyczne (indywidualne i zespołowe), które mają prowadzić do zdobycia kompetencji związanych z tworzeniem oprogramowania dla nowoczesnych urządzeń mobilnych, systemów wbudowanych oraz aplikacji WWW. Celem studiów jest wykształcenie absolwenta, który poradzi sobie na konkurencyjnym rynku pracy: stworzy produkt lub usługę programistyczną wg autorskiego pomysłu, otworzy własne przedsiębiorstwo lub znajdzie pracę w większym zespole.

W programie studiów jest zapisane wprost, że student opublikuje w trakcie studiów aplikację w jednym ze sklepów internetowych z oprogramowaniem (np. Google Play,  AppStore lub innym).

Studenci tego kierunku nauczą się m.in. programowania w języku C/C++, językach skryptowych Python i HTML5 oraz graficznym języku LabVIEW, będą tworzyć aplikacje na urządzenia mobilne i umieszczać je w sklepie internetowym, będą projektować, programować i wykonywać układy elektroniczne wg własnych pomysłów. Podstawową wiedzę i umiejętności z matematyki i fizyki, studenci zdobędą poprzez nowoczesny system prowadzenia zajęć z tych przemiotów oparty m.in. na wykorzystaniu narzędzi komputerowych, w tym programów do symulacji, obliczeń numerycznych i symbolicznych.

Według najnowszych trendów realizowane będą też zespołowe projekty programistyczne, które prowadzić będą fachowcy z prywatnych firm. Chętni będą mogli zrealizować kilka projektów o charakterze praktycznym – to oferta dla entuzjastów działalności typu start-up. W ramach programu zajęć do wyboru w ofercie są przedmioty umożliwiające dalszą specjalizację w zakresie informatyki, elektroniki bądź fizyki i ułatwiające podjęcie w przyszłości studiów II stopnia w zakresie informatyki lub fizyki.

Absolwenci tego kierunku będą posiadali m.in. fachową wiedzę i praktyczne umiejętności programowania komputerów i urządzeń mobilnych, mikrokontrolerów i popularnych systemów wbudowanych, będą ponadto znali podstawy przedsiębiorczości i elementy wzornictwa. Są to umiejętności i kompetencje, które pozwolą odnaleźć się na rynku pracy. Możliwości zatrudnienia zwiększy oczywiście zawodowy tytuł inżyniera.

Rekrtacja