Drzwi Otwarte „Wśród Atomów i Gwiazd”, 5. kwietnia 2016, WFA. Sala im. J. Rzewuskiego w rotundzie – nasza najbardziej reprezentatywna sala wykładowa, gdzie swoje zajęcia odbywają m. in. nasi studenci.

Masz ogromną chęć poznania świata i zrozumienia rządzących nim mechanizmów? Weź udział w rekrutacji na fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim.

Studia fizyczne pozwolą Ci spojrzeć na znane zjawiska z zupełnie nowej perspektywy, pozwolą też odkryć tematy zupełnie dotąd Ci nieznane. Studia na tym kierunku to szkoła ścisłego i praktycznego myślenia, dzięki której nauczysz się twórczego rozwiązywania problemów. Poznasz tajniki najnowszych technologii i staniesz się wykwalifikowanym specjalistą na potrzeby różnych działów gospodarki oraz jej zaplecza naukowego. Będziesz przygotowany do pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach, a także w ochronie środowiska, sektorze energetycznym, finansowym, ubezpieczeniowym, służbie zdrowia, a także w szkolnictwie. Zdaniem pracodawców absolwenci studiów fizycznych na Uniwersytecie Wrocławskim są elastyczni, łatwo się uczą i posiadają umiejętność rozwiązywania nietypowych problemów.

Oferujemy studia ogólne lub wybór jednej ze specjalności:

  • fizyka teoretyczna
  • fizyka doświadczalna
  • fizyka komputerowa
  • ekonofizyka
  • specjalizacja nauczycielska

Celem fizyki teoretycznej jest zrozumienie, zinterpretowanie i opisanie podstawowych procesów zachodzących w naturze. Po ukończeniu tej specjalności uzyskasz biegłość w posługiwaniu się wyrafinowanymi metodami matematycznymi, które w ostatnich latach znajdują szerokie zastosowania również poza fizyką: w biologii, medycynie, ekonomii, czy socjologii. Ponadto oferujemy specjalizację nauczycielską, która przygotuje Cię do podjęcia pracy w szkolnictwie.

Fizyka doświadczalna przygotowuje Cię do laboratoryjnych prac badawczych, a jako student masz szansę zapoznać się z najnowocześniejszymi technikami eksperymentalnymi.

Fizyka komputerowa zapewnia wszechstronne i praktyczne wykształcenie, w nowoczesny sposób łączące najważniejsze elementy fizyki, informatyki i matematyki oraz pozwala doskonale opanować warsztat komputerowy przy jednoczesnym dogłębnym rozumieniu analizowanych zjawisk. Po studiach będziesz mógł znaleźć zatrudnienie m.in. jako programista w ambitnych projektach o charakterze naukowo badawczym (sektor R&D), webmaster, projektant relacyjnych baz danych lub administrator sieci komputerowych.

Ekonofizyka to studia kształcące specjalistów w dziedzinie modelowania procesów ekonomicznych i finansowych w oparciu o metody wypracowane w naukach ścisłych. Jako absolwent (lub jeszcze jako student) bez większego trudu znajdziesz zatrudnienie jako analityk w bankach, firmach ubezpieczeniowych i dużych korporacjach.

Specjalizacja nauczycielska przygotuje Cię do jednego z najważniejszych, najbardziej odpowiedzialnych i najpiękniejszych zawodów jakim jest zawód nauczyciela. Wychowywanie młodych ludzi w duchu nauk ścisłych nie jest łatwym zadaniem. Wydział Fizyki i Astronomii jako jedyny na Dolnym  Śląsku oferuje specjalizację w nauczaniu Fizyki.

Po uzyskaniu tytułu licencjata będziesz mógł kontynuować naukę na stacjonarnych studiach II stopnia.

Rekrtacja