Astronomia (I stopnia)

Jeśli ciekawią Cię tajemnice Wszechświata, budowa, przemieszczanie się i zmiany zachodzące w gwiazdach i innych ciałach niebieskich znajdujących się w przestrzeni kosmicznej, wybierz astronomię na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia na tym kierunku są studiami wyjątkowymi. Częściowo ze względu na ich kameralny charakter, który bardzo ułatwia kontakt między studentami a prowadzącymi zajęcia, ale przede wszystkim ze względu na przedmiot studiów, który najczęściej znajduje się bardzo daleko… Astronomia jest nauką jak najbardziej ścisłą. Wiedza, którą zdobędziesz na tych studiach będzie oparta na gruntownych podstawach nauk matematyczno-fizycznych m.in. znajomości procesów fizycznych, budowy i ewolucji gwiazd, fizyki układów planetarnych, fizyki Słońca. Nauczysz się stosowania podstawowych modeli matematycznych i fizycznych do opisu procesów zachodzących w obiektach astronomicznych, a także formułowania problemów naukowych i planowania sposobów ich rozwiązania. Zapoznasz się z nowoczesnymi technikami informatycznymi m.in. nauczysz się programowania w C/C++ i Fortranie oraz poznasz metody numeryczne. Nauczysz się logicznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów i zdobędziesz solidne ścisłe wykształcenie. Dzięki studiom astronomicznym zrozumiesz nie tylko jak „działa” Wszechświat, ale przede wszystkim posiądziesz umiejętność rozwiązywania problemów i zaznajomisz się z technikami komputerowymi.

Studia astronomiczne przygotują Cię do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z projektowaniem, produkcją, obsługą i konserwacją nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, obserwacyjnych, pomiarowych, diagnostycznych i teletransmisyjnych. Zatrudnienie znajdziesz też w ośrodkach badawczych, w planetariach, w zespołach prowadzących obserwacje satelitarne i grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze w Polsce i za granicą lub jako nauczyciel fizyki i astronomii.