Granty Młody Badacz w ramach IDUB – ogłoszenie konkursu

Szanowni Państwo,

przed chwilą opublikowany został w BIP UWr regulamin konkursu na granty Młody Badacz w ramach IDUB: https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/37284/nr-68-2023-z-dnia-31032023_wprowadzenie_reg-grantow-mlody-badacz-2023-2025_idub.pdf oraz komunikat Rektora o naborze wniosków w ramach I edycji konkursu: https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/37285/km-8-2023-z-dnia-31032023-_terminarz_granty_mlody_badacz_idub_i-edycja.pdf.

Nabór wniosków trwa do 15 czerwca, rozstrzygnięcie – najpóźniej do 15 lipca, przy czym granty na wyjazdy konferencyjne rozpatrywane będą w trybie ciągłym (faktycznie w kwantach co miesiąc), więc pierwsze rozstrzygnięcia zapadną już w maju.

Zachęcam wszystkich uprawnionych do składania wniosków!

Ponieważ byłem członkiem zespołu opracowującego regulamin tego konkursu i najprawdopodobniej będę też w zespole oceniającym złożone wnioski, służę zainteresowanym wyjaśnieniami, jeśli procedura konkursowa budzi jakiekolwiek wątpliwości.

Wystąpiłem o jak najszybsze tłumaczenie dokumentów na język angielski.  Na razie proszę o przekazanie wstępnej informacji naszym koleżankom i kolegom niemówiącym po polsku. Dotyczy to przede wszystkim naszych studentów i doktorantów cudzoziemców.

Łączę ukłony,

Robert Kucharczyk