Cykl wykładów profesora wizytującego dr hab. Piotra Błońskiego

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na cykl wykładów profesora wizytującego dr. hab. Piotra Błońskiego (Regionalne Centrum Zaawansowanych Technologii i Materiałów Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu) z Termodynamiki statystycznej – kombinatoryka, zespoły statystyczne i mózg Boltzmanna.

Wykłady są dedykowane dla słuchaczy Szkoły Doktorskiej, ale gorąco zapraszamy też wszystkich zainteresowanych studentów i pracowników naszego Wydziału.

Plan wykładów:

  17.04 (poniedziałek) godz. 10–13, sala 119
  An Introduction to Statistical Thermodynamics. Statistics & Probability in Statistical Thermodynamics.

  18.04 (wtorek) godz. 10–13, sala 281
  Thermodynamics & Information. Entropy, the Arrow of Time & the Boltzmann Brain.

  19.04 (środa) godz. 10–13, sala 119
  Ensemble Methods in Statistical Thermodynamics.

  24.04 (poniedziałek) godz. 10–13, sala 119
  Elements of a Solid State. Thermodynamic Properties of the Electron Gas.

  26.04 (środa) godz. 10–13, sala 119
  Blackboard Exercises.

Wykłady odbywają się w ramach pobytu na naszej uczelni profesora wizytującego dr. hab. Piotra Błońskiego — laureata konkursu na finansowanie przyjazdów profesorów wizytujących – wizyty długie w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

W załączeniu przesyłamy plakat zachęcający do uczestnictwa i jednocześnie prosimy o rozpowszechnienie informacji innym potencjalnie zainteresowanym osobom.

Link do plakatu wydarzenia