kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Konkurs Uczniowskich Projektów Badawczych

Konkurs Uczniowskich Projektów Badawczych (UPB) to działanie, którego celem jest wyłonienie uczestników zajęć edukacyjnych pn. Koła Naukowe, prowadzonych na terenie i z wykorzystaniem zasobów Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konkurs trwa od 1.09 do 21.09.2021 roku.

W konkursie UPB mogę uczestniczyć wyłącznie uczniowie, którzy wzięli udział w bloku zajęć edukacyjnych pn. "NanoDay – dzień z nanonauką i nanotechnologią", dla których przeprowadzona była odrębna rekrutacja i którzy wypełnili i złożyli stosowne oświadczenia oraz deklaracje. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski