kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

NANODAY – DZIEŃ Z NANONAUKĄ I NANOTECHNOLOGIĄ

Przedsięwzięcie pn. „NanoDay – Dzień z nanonauką i nanotechnologią” jest działaniem w ramach III Misji Uniwersytetu dofinansowanym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt POWR.03.01.00-00T154/18 „NanoDay – dzień z nanonauką i nanotechnologią” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest od września 2019 do lutego 2021 roku (w związku z pandemią COVID-19 do października 2021 roku) przez Uniwersytet Wrocławski Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki Doświadczalnej we współpracy z Fundacją Wspierania Nanonauki i Nanotechnologii NANONET. Fundacja za swoją działalność otrzymała m. in. nagrodę w VII edycji konkursu Popularyzator Nauki.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa m. in. poprzez prowadzenie na terenie wybranych szkół 6 godzinnego bloku tematycznych zajęć edukacyjnych poświęconych problematyce nanonauki i nanotechnologii. Na blok ten złożą się następujące formy aktywności o charakterze edukacyjnym:
• wykład wprowadzający,
• warsztaty w mobilnej pracowni NanoLab,
• wystawa obrazów nanoświata NanoArt.

W ramach działań projektowych pracownicy Uniwersytetu i Fundacji odwiedza 6 szkół podstawowych oraz 4 szkoły ponadpodstawowe oraz przeprowadzą konkurs Uczniowskich Projektów Badawczych. W toku działań powstaną także programy wykładów, zajęć warsztatowych oraz wystawy.

Komunikaty projektu
Lista komunikatów


Zasoby projektu
Program wykładu A, Program wykładu B, Program wystawy, Program warsztatów A, Program warsztatów B oraz Zeszyt ćwiczeń są dostępne w sekcji do pobrania (na samym dole strony).

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski