kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Projekty POWER

Przedsięwzięcie pn. „NanoDay – Dzień z nanonauką i nanotechnologią” jest działaniem w ramach III Misji Uniwersytetu dofinansowanym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt POWR.03.01.00-00T154/18 „NanoDay – dzień z nanonauką i nanotechnologią” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest od września 2019 do lutego 2021 roku (w związku z pandemią COVID-19 do października 2021 roku) przez Uniwersytet Wrocławski Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki Doświadczalnej we współpracy z Fundacją Wspierania Nanonauki i Nanotechnologii NANONET. Fundacja za swoją działalność otrzymała m. in. nagrodę w VII edycji konkursu Popularyzator Nauki. Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa m. in. poprzez prowadzenie na terenie wybranych szkół 6 godzinnego bloku tematycznych zajęć edukacyjnych poświęconych problematyce nanonauki i nanotechnologii. Na blok ten złożą się następujące formy aktywności o charakterze edukacyjnym: • wykład wprowadzający, • warsztaty w mobilnej pracowni NanoLab, • wystawa obrazów nanoświata NanoArt. W ramach działań projektowych pracownicy Uniwersytetu i Fundacji odwiedza 6 szkół podstawowych oraz 4 szkoły ponadpodstawowe oraz przeprowadzą konkurs Uczniowskich Projektów Badawczych. W toku działań powstaną także programy wykładów, zajęć warsztatowych oraz wystawy. Komunikaty projektu Lista komunikatów Zasoby projektu Program wykładu A, Program wykładu B, Program wystawy, Program warsztatów A, Program warsztatów B oraz Zeszyt ćwiczeń są dostępne w sekcji do pobrania (na samym dole strony).

29.10.2021 godz. 17:54

NanoDay w Kłodzku

Zajęcia dodatkowe NanoDay w szkole ponadpodstawowej w Kłodzku.
Zobacz więcej...
14.10.2021 godz. 18:08

Zajęcia Kół Naukowych

W dniach 11-13 października gościliśmy na Wydziale uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których propozycje projektów badawczych zostały zakwalifikowane do realizacji w toku Kół Naukowych.
Zobacz więcej...
25.09.2021 godz. 17:40

NanoDay w Ostrowie Wlkp

Zajęcia dodatkowe NanoDay w szkole podstawowej w Ostrowie WIelkopolskim.
Zobacz więcej...
22.09.2021 godz. 20:20

NanoDay SP w Obornikach Śląskich

Dziś po raz drugi odwiedziliśmy Oborniki Śląskie i w kolejnej szkole podstawowej w tym mieście przeprowadziliśmy dodatkowe zajęcia NanoDay.
Zobacz więcej...
22.09.2021 godz. 17:36

Wyniki rekrutacji UPB

W dniu 21.09 br. zakończyła się rekrutacja zespołów uczniowskich do udziału w przedsięwzięciu pn. „Konkurs Uczniowskich Projektów Badawczych” prowadzonego w ramach projektu pn. „NanoDay – dzień z nanonauką i nanotechnologią” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej i budżetu Państwa.
Zobacz więcej...
31.08.2021 godz. 13:51

Konkurs Uczniowskich Projektów Badawczych

Zapraszamy do udziału w Konkursie Uczniowskich Projektów badawczych realizowanym w ramach przedsięwzięcia "NanoDay - dzień z nanonauką i nanotechnologią". Konkurs trwa od 1.09 do 21.09.2021 roku.
Zobacz więcej...
14.06.2021 godz. 12:13

NanoDay w Bystrzycy Kłodzkiej

Zajęcia projektowe w szkole ponadpodstawowej w Bystrzycy Kłodzkiej.
Zobacz więcej...
10.06.2021 godz. 08:10

NanoDay w Strzelinie

Zajęcia projektowe NanoDay w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie
Zobacz więcej...
02.06.2021 godz. 18:20

NanoDay w Oławie

Zajęcia NanoDay - dzień z nanonauką i nanotechnologią w oławskim liceum ogólnokształcącym.
Zobacz więcej...
26.05.2021 godz. 08:20

NanoDay w Wałbrzychu

Zajęcia NanoDay - dzień z nanonauką i nanotechnologią powracają do szkół.
Zobacz więcej...
13.10.2020 godz. 15:18

NanoDay SP w Obornikach Śląskich

Mimo obostrzeń związanych z koronawirusem (COVID-19) udało się zrealizować zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich.
Zobacz więcej...
15.09.2020 godz. 12:04

NanoDay SP w Lubinie

Za nami półmetek zaplanowanych w projekcie NanoDay zajęć edukacyjnych.
Zobacz więcej...
15.09.2020 godz. 11:42

NanoDay SP w Jędrzychowie

Realizujemy kolejne zajęcia edukacyjne NanoDay w szkole podstawowej.
Zobacz więcej...
15.09.2020 godz. 11:15

NanoDay SP w Szklarach Dolnych

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego na powrót ruszyły zajęcia projektowe NanoDay.
Zobacz więcej...
01.04.2020 godz. 10:23

Miniatury plakatów

Ważnym elementem NanoDay - dnia z nanonauką i nanotechnologią jest wystawa NanoArt. Skompresowany plik zawiera miniatury plakatów wystawy. Wystawa.zip
12.03.2020 godz. 09:57

Zmiana terminu zajęć

W związku z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 zaplanowane na najbliższy czas aktywności projektowe zostają zawieszone do odwołania.
Zobacz więcej...
06.03.2020 godz. 14:01

NanoDay SP w Żmigrodzie

Niepostrzeżenie minął tydzień od zajęć "NanoDay" w SP w Żmigrodzie.
Zobacz więcej...
03.02.2020 godz. 09:50

NanoDay SP w Wiązowie

Za nami pierwsze zajęcia z cyklu "NanoDay - dzień z nanonauką i nanotechnologią". 31 stycznia br. gościliśmy w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Wiązowie.
Zobacz więcej...
23.01.2020 godz. 16:44

Zmiana terminu zajęć

Informujemy, że zmianie uległ termin pierwszych zajęć "NanoDay - dzień z nanonauką i nanotechnologią" w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Wiązowie.
Zobacz więcej...
03.01.2020 godz. 11:05

Wyniki rekrutacji

2.01.2020 zakończyła się rekrutacja szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w zajęciach prowadzonych w ramach projektu. Spośród 14 zgłoszonych szkół zakwalifikowano 10 placówek.
Zobacz więcej...
17.12.2019 godz. 22:01

Rekrutacja

18.12.2019 rusza rekrutacja szkół podstawowych i ponadpodstawowych do zajęć edukacyjnych prowadzonych w ramach projektu pn. „NanoDay – dzień z nanonauką i nanotechnologią” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej i budżetu Państwa. Rekrutacja przebiegać będzie zgodnie z REGULAMINEM (Regulamin rekrutacji KL.pdf). Integralną część regulaminu stanowią ZAŁĄCZNIKI (Deklaracja uczestnictwa KL.pdf oraz Oświadczenie uczestnika KL.pdf). Wersje dokumentów do wydruku czarno-białego (Regulamin rekrutacji CZ.pdf, Deklaracja uczestnictwa CZ.pdf, Oświadczenie uczestnika CZ.pdf)
Zobacz więcej...
16.12.2019 godz. 16:50

Seminarium

W środę 18 grudnia 2019 w godzinach 16:00 - 18:00, w sali 119, w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UWr przy pl. Maksa Borna 9 odbędzie się specjalne seminarium "Problemy dydaktyki fizyki" zatytułowane NanoDay - dzień z nanonauką i nanotechnologią - oferta zajęć dla uczniów w szkołach Dolnego Śląska.
Zobacz więcej...
Program jest realizowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”. Szczegółowe informacje o projekcie
17.03.2023 godz. 10:09

Staże studenckie edycja 2023 - nabór jednostek oferujących staże

Rozpoczynamy nabór jednostek oferujących staże dla studentów kierunku Informatyka stosowana i systemy pomiarowe w dodatkowej edycji w 2023 roku.
Zobacz więcej...
05.04.2022 godz. 13:25

Staże studenckie edycja 2022 - nabór jednostek oferujących staże

Rozpoczynamy nabór jednostek oferujących staże dla studentów kierunku Informatyka stosowana i systemy pomiarowe.
Zobacz więcej...
01.04.2022 godz. 12:34

Uczestnicy warsztatów Techniki komunikacji, autoprezentacji i negocjacji - edycja 2022

Lista uczestników szkolenia Techniki komunikacji, autoprezentacji i negocjacji - edycja 2022.
Zobacz więcej...
09.03.2022 godz. 11:04

Rekrutacja na warsztaty Techniki komunikacji, autoprezentacji i negocjacji - edycja 2022

Rozpoczynamy rekrutację na warsztaty Techniki komunikacji, autoprezentacji i negocjacji w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.
Zobacz więcej...
09.03.2021 godz. 16:38

Uczestnicy warsztatów Techniki komunikacji, autoprezentacji i negocjacji - edycja 2021

Lista uczestników szkolenia Techniki komunikacji, autoprezentacji i negocjacji - edycja 2021.
Zobacz więcej...
01.03.2021 godz. 14:36

Rekrutacja na warsztaty Techniki komunikacji, autoprezentacji i negocjacji - edycja 2021

Rozpoczynamy rekrutację na warsztaty Techniki komunikacji, autoprezentacji i negocjacji w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.
Zobacz więcej...
12.02.2021 godz. 10:12

Staże studenckie edycja 2021 - nabór jednostek oferujących staże

Rozpoczynamy nabór jednostek oferujących staże dla studentów VI semestru kierunku Informatyka stosowana i systemy pomiarowe.
Zobacz więcej...
28.06.2020 godz. 12:00

Uczestnicy uzupełniającego szkolenia SOLIDWORKS jako narzędzie wspomaganego komputerowo nauczania grafiki inżynierskiej

Uczestnikami uzupełniającego szkolenia zostali: dr Robert Konieczny, dr Maciej Kuchowicz, dr Katarzyna Lament i dr Rafał Szukiewicz. Dr hab. Ireneusz Morawski został wpisany na listę rezerwową.
Zobacz więcej...
26.06.2020 godz. 15:00

Lista osób zakwalifikowanych na staż w III turze naboru

Poniżej lista numerów albumów studentów zakwalifikowanych na staż w III turze naboru:
Zobacz więcej...
19.06.2020 godz. 08:19

Rekrutacja na uzupełniające szkolenie SOLIDWORKS jako narzędzie wspomaganego komputerowo nauczania grafiki inżynierskiej

Rozpoczynamy rekrutację na uzupełniające szkolenie umożliwiające nabycie zaawansowanych umiejętności nauczania grafiki inżynierskiej w ramach zajęć przewidzianych w programie studiów inżynierskich I stopnia na kierunku Informatyka stosowana i systemy pomiarowe.
Zobacz więcej...
05.06.2020 godz. 14:18

Lista osób zakwalifikowanych na staż w firmie Krotech

Poniżej lista numerów albumów studentów zakwalifikowanych na staż w II turze naboru:
Zobacz więcej...
28.05.2020 godz. 11:43

Staże studenckie edycja 2020 - nabór jednostek oferujących staże - III tura

Rozpoczynamy III turę naboru jednostek oferujących staże dla studentów VI semestru kierunku Informatyka stosowana i systemy pomiarowe.
Zobacz więcej...
11.05.2020 godz. 19:05

Staże studenckie edycja 2020 - nabór jednostek oferujących staże - II tura

Rozpoczynamy II turę naboru jednostek oferujących staże dla studentów VI semestru kierunku Informatyka stosowana i systemy pomiarowe.
Zobacz więcej...
09.03.2020 godz. 12:07

Lista osób zakwalifikowanych na staż w NeuroSYS

Poniżej lista numerów albumów studentów zakwalifikowanych na staż oraz lista rezerwowa.
Zobacz więcej...
02.03.2020 godz. 14:55

Uczestnicy warsztatów Techniki komunikacji, autoprezentacji i negocjacji - edycja 2020

Lista uczestników szkolenia Techniki komunikacji, autoprezentacji i negocjacji - edycja 2020.
Zobacz więcej...
24.02.2020 godz. 09:16

Rekrutacja na warsztaty Techniki komunikacji, autoprezentacji i negocjacji - edycja 2020

Rozpoczynamy rekrutację na warsztaty Techniki komunikacji, autoprezentacji i negocjacji w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.
Zobacz więcej...
03.02.2020 godz. 13:07

Staże studenckie edycja 2020 - nabór jednostek oferujących staże

Rozpoczynamy nabór jednostek oferujących staże dla studentów VI semestru kierunku Informatyka stosowana i systemy pomiarowe.
Zobacz więcej...
09.09.2019 godz. 12:00

Uczestnicy drugiej edycji szkolenia SOLIDWORKS jako narzędzie wspomaganego komputerowo nauczania grafiki inżynierskiej

Uczestnikami drugiej edycji szkolenia zostali: mgr Krzysztof Kopyściński, dr Katarzyna Lament, mgr Rafał Lewandków i dr Ireneusz Morawski.
Zobacz więcej...
05.09.2019 godz. 13:50

Rekrutacja na szkolenie SOLIDWORKS jako narzędzie wspomaganego komputerowo nauczania grafiki inżynierskiej

Rozpoczynamy rekrutację na kolejną edycję szkolenia umożliwiającego nabycie umiejętności nauczania grafiki inżynierskiej w ramach przedmiotów Grafika Inżynierska 1 i Grafika Inżynierska 2 prowadzonych na studiach inżynierskich I stopnia na kierunku Informatyka stosowana i systemy pomiarowe.
Zobacz więcej...
19.06.2019 godz. 12:35

Lista osób zakwalifikowanych na staż

Poniżej lista numerów albumów studentów zakwalifikowanych na staż.
Zobacz więcej...
27.05.2019 godz. 10:47

Staże studenckie - nabór jednostek oferujących staże

Rozpoczynamy nabór jednostek oferujących staże dla studentów VI semestru kierunku Informatyka stosowana i systemy pomiarowe.
Zobacz więcej...
06.05.2019 godz. 10:07

Uczestnicy szkolenia SOLIDWORKS jako narzędzie wspomaganego komputerowo nauczania grafiki inżynierskiej

Uczestnikami pierwszej edycji szkolenia zostali dr Robert Konieczny i dr Radosław Wasielewski. Pozostali kandydaci są wpisani na listę rezerwową.
Zobacz więcej...
04.04.2019 godz. 10:14

Rekrutacja na szkolenie SOLIDWORKS jako narzędzie wspomaganego komputerowo nauczania grafiki inżynierskiej

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie umożliwiające nabycie umiejętności nauczania grafiki inżynierskiej, realizowane w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Zobacz więcej...
01.04.2019 godz. 12:47

Szczegóły szkolenia Techniki komunikacji, autoprezentacji i negocjacji

Aktualne informacje o warsztatach w serwisie studenckim Panoramix.
Zobacz więcej...
12.03.2019 godz. 09:41

Uczestnicy warsztatów Techniki komunikacji, autoprezentacji i negocjacji

Lista rankingowa osób, które zgłosiły się na szkolenie Techniki komunikacji, autoprezentacji i negocjacji.
Zobacz więcej...
05.03.2019 godz. 00:00

Rekrutacja na warsztaty Techniki komunikacji, autoprezentacji i negocjacji

Rozpoczynamy rekrutację na warsztaty Techniki komunikacji, autoprezentacji i negocjacji, realizowane w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Zobacz więcej...
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski