kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2018-01-16

Porządek obrad:
 • PORZĄDEK OBRAD:
  1. Komunikaty.
  2. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Agaty Sabik o powołanie recenzentów jej rozprawy doktorskiej.
  3. Wniosek o mianowanie prof. dr hab. Jadwigi Daszyńskiej-Daszkiewicz na stanowisko profesora zwyczajnego.
  4. Wniosek o mianowanie prof. dr hab. Andrzeja Borowca na stanowisko profesora zwyczajnego.
  5. Wniosek Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Detlefa Hommela na stanowisko profesora zwyczajnego.
  6. Wniosek Komisji Konkursowej w sprawie awansowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego:
  a) dr. hab. Andrzeja Frydryszaka,
  b) dr. hab. Marka Mozrzymasa.
  7. Wniosek Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia mgr Agaty Sabik na stanowisku asystenta w IFD.
  8. Wniosek o przyznanie dr. Rafałowi Topolnickiemu Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską.
  9. Wniosek o udzielenie dr. Miłoszowi Grodzickiemu bezpłatnego urlopu naukowego.
  10. Ustalenie propozycji warunków rekrutacji na studia doktoranckie na rok ak. 2018/2019.
  11. Ustalenie warunków rekrutacji na studia prowadzone na naszym Wydziale na rok ak. 2019/2020.
  12. Wniosek o określenie limitów przyjęć na studia na rok ak. 2018/2019.
  13. Wniosek o aktualizację uchwały Rady Wydziału dotyczącej efektów uczenia się.
  14. Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 19 września 2017 r.
  15. Wolne wnioski.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski