kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Autorski program nauczania fizyki dla IV etapu edukacyjnego – poziom podstawowy

Celem pracy magisterskiej jest przygotowanie autorskiego programu nauczania fizyki dla IV etapu edukacyjnego (liceum) dla poziomu podstawowego, dla którego podręcznikiem kursowym będzie e-podręcznik do fizyki (https://www.epodreczniki.pl/reader/c/131927/v/latest/t/student-canon). Program zawierał będzie kompletną obudowę metodyczną wykorzystującą przede wszystkim zróż-nicowane elektroniczne zasoby edukacyjne .
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski