kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2015-10-20

Porządek obrad:
 • 1. Komunikaty.

  2. Poparcie wniosku o nadanie dr. hab. Detlefowi Hommelowi tytułu naukowego profesora nauk fizycznych.

  3. Wniosek o zatrudnienie dr Mileny Ratajczak na stanowisku adiunkta w IA na czas określony od 1.11.2015 do 30.10.2018 r. (to jest realizacji projektu NCN).

  4. Wskazanie przedstawiciela Wydziału do Uczelnianej Komisji Wyborczej.

  4a). Wniosek o wskazanie przedstawiciela Wydziału do Komitetu Fizyki PAN. 5. Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć przez osoby niebędące pracownikami UWr.

  5a) - punkt dodatkowy: Informacja na temat realizacji zakładanych efektów kształcenia (na podstawie wniosków ze sprawozdania działalności Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia za rok ak. 2014/15.

  6. Wolne wnioski.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski