kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2015-09-22

Porządek obrad:
 • PORZĄDEK OBRAD:
  1. Komunikaty.
  2. Wniosek o nadanie dr. Robertowi Falewiczowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii. - ref. prof. J. Daszyńska-Daszkiewicz
  3. Wniosek o:
  a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Przemysława Brusia i wyznaczenie promotora,
  b) powołanie komisji ds. tego przewodu,
  c) określenie zakresu egzaminów doktorskich,
  d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie. - ref. prof. M. Tomczak
  4. Wniosek o zatrudnienie profesora Huana DaSilvy w IFD na okres jednego miesiąca na stanowisku profesora wizytującego w ramach programu „Akademia Rozwoju...” - ref. prof. J. Kołaczkiewicz
  5. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta:
  a) dr. Rafała Idczaka w IFD,
  b) dr. Roberta Koniecznego w IFD, - ref. prof. J. Kołaczkiewicz
  c) Przemysława Walczaka w IA. - ref. prof. M. Tomczak
  6. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta:
  a) mgr. Jarosława Gołembiewskiego w IFT, - ref. prof. J. Jędrzejewski
  b) mgr Katarzyny Lament w IFD. - ref. prof. J. Kołaczkiewicz
  7. Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego:
  a) dr. Tomaszowi Mrozkowi - ref. prof. M. Tomczak
  b) dr. Tomaszowi Ossowskiemu. - ref. prof. J. Kołaczkiewicz
  8. Wniosek o upoważnienie Dziekana do dokonywania pewnych zmian w programach studiów i niektórych dokumentach opisujacych te programy. - ref. prof. R. Cach
  9. Wniosek o podjecie uchwały w sprawie działań na rzecz zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale. - ref. prof. R. Cach
  10. Wniosek o wprowadzenie zmian w programach studiów. - ref. prof. R. Cach
  11. Przyjęcie protokółów posiedzeń odbytych w dniach 19 maja i 16 czerwca 2015 r.
  12. Wolne wnioski.
Uchwały:
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski