kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Dozymetria i ochrona radiologiczna 2015-2019

Zaplanowane Przedmioty:
1 semestr - 2015/2016 (zimowy)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
PODSTAWY FIZYKI 1
1
60 75
10 pkt
4 5
PROGRAMY UŻYTKOWE
0
15 30
3 pkt
1 2
SZKOLENIE WSTĘPNE Z ZAKRESU BHP ORAZ OCHRONY PPOŻ. (realizowane w formie e-learningu)
0
4
1 pkt
0
MATEMATYKA 1-RRC
1
60 60 15
10 pkt
4 4 1
Wstęp do algebry (do 16/17)
0
30 15 15
6 pkt
2 1 1
Razem 2 165 154 60 30 pkt 11 10 4
2 semestr - 2015/2016 (letni)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
ELEMENTY RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA
1
30 30
4 pkt
2 2
I PRACOWNIA FIZYCZNA 1
0
45
5 pkt
3
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
0
15
1 pkt
1
PODSTAWY FIZYKI 2
1
60 60
8 pkt
4 4
PRAKTYCZNY WSTĘP DO PROGRAMOWANIA
0
15 45
3 pkt
1 3
MATEMATYKA 2 (do 16/17)
1
60 60 30
10 pkt
4 4 2
Razem 3 180 150 120 31 pkt 12 10 8
3 semestr - 2016/2017 (zimowy)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
I PRACOWNIA FIZYCZNA 2
0
45
5 pkt
3
LEKTORAT 1
0
60
4 pkt
4
PODSTAWY FIZYKI 3
1
60 60
8 pkt
4 4
MATEMATYKA 3 (do16/17)
1
45 45 15
8 pkt
3 3 1
MECHANIKA I TERMODYNAMIKA TECHNICZNA
1
30 30
5 pkt
2 2
STATYSTYKA DLA FIZYKÓW do (16/17)
0
15 15
2 pkt
1 1
Razem 3 150 210 60 32 pkt 10 14 4
4 semestr - 2016/2017 (letni)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
FIZYKA KWANTOWA
1
30 30
5 pkt
2 2
GRAFIKA INŻYNIERSKA 1
1
15 30
3 pkt
1 2
LEKTORAT 2
0
60
4 pkt
4
PODSTAWY FIZYKI 4
1
45 30
6 pkt
3 2
Wychowanie fizyczne
0
30
1 pkt
2
ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 1
1
30 30
5 pkt
2 2
PRZEDMIOT DO WYBORU 1
1
5 pkt
Razem 5 120 180 30 29 pkt 8 12 2
5 semestr - 2017/2018 (zimowy)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
FIZYKA FAZY SKONDENSOWANEJ 1
1
30 30
5 pkt
2 2
GRAFIKA INŻYNIERSKA 2
0
30
2 pkt
2
LEKTORAT 3
1
60
4 pkt
4
OBLICZENIA NUMERYCZNE I SYMBOLICZNE W FIZYCE
0
30 30
4 pkt
2 2
ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 2
1
30 30
5 pkt
2 2
ENERGETYKA JĄDROWA
1
30 30
5 pkt
2 2
PODSTAWY CHEMII
0
30 30
5 pkt
2 2
Razem 4 150 180 60 30 pkt 10 12 4
6 semestr - 2017/2018 (letni)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
0
30 30
4 pkt
2 2
PRACOWNIA ELEKTRONICZNA
0
60
6 pkt
4
PRACOWNIA JĄDROWA
0
60
6 pkt
4
SEMINARIUM
0
30
2 pkt
2
DETEKCJA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
1
15
1 pkt
1
DOZYMETRIA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO I OCHRONA RADIOLOGICZNA
1
30
3 pkt
2
METODY OPTYMALIZACJI OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
0
15 15
2 pkt
1 1
OPTYKA INSTRUMENTALNA
1
30 30
5 pkt
2 2
PRAKTYKA..
0
100
3 pkt
6.7
Razem 3 120 75 120 30 100 32 pkt 8 5 8 2 6.7
7 semestr - 2018/2019 (zimowy)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
II PRACOWNIA FIZYCZNA 1
0
120
8 pkt
8
PRACA DYPLOMOWA+EGZAMIN DYPLOMOWY
1
15 pkt
SEMINARIUM INŻYNIERSKIE
0
30
2 pkt
2
PRZEDMIOT DO WYBORU 2
1
5 pkt
Razem 2 120 30 30 pkt 8 2
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski