kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2015-06-16

Porządek obrad:
 • 1. Komunikaty.

  2. Poparcie wniosku o przyznanie nagrody Juvenes Wratislaviae dr. Rafałowi Idczakowi. - ref. prof. J. Kołaczkiewicz

  3. Wniosek o zatrudnienie profesora Salvatore Capozziello w IFT na okres jednego miesiąca na stanowisku profesora wizytującego w ramach programu „Akademia Rozwoju...” - ref. prof. J. Jędrzejewski

  4. Wniosek o zatrudnienie dr. Jakuba Żmudy na stanowisku adiunkta w IFT na czas określony. - ref. prof. J. Jędrzejewski

  5. Wniosek o:

  a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Agaty Sabik i wyznaczenie promotora,

  b) powołanie komisji ds. tego przewodu,

  c) określenie zakresu egzaminów doktorskich,

  d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie. - ref. prof. J. Kołaczkiewicz

  6. Wniosek o:

  a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Sylwii Owczarek i wyznaczenie promotora,

  b) powołanie komisji ds. tego przewodu,

  c) określenie zakresu egzaminów doktorskich,

  d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie. - ref. prof. J. Kołaczkiewicz

  7. Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego:

  a) dr. hab. Andrzejowi Frydryszakowi,

  b) dr. Wiesławowi Sobkowowi. - ref. prof. J. Jędrzejewski

  8. Ustalenie liczby stypendiów doktoranckich w roku akademickim 2015/16. - ref. prof. Z. Koza

  9. Wniosek o przyjęcie propozycji:

  a) kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego,

  b) kryteriów wyłaniania 30% najlepszych doktorantów rekomendowanych do zwiększenia stypendium doktoranckiego. - ref. prof. Z. Koza

  10. Wniosek o wprowadzenie zmian w planie studiów prowadzonych na naszym Wydziale. - ref. prof. R. Cach

  11. Przyjęcie protokółu posiedzenia odbytego w dniu 21 kwietnia 2015 r.

  12. Wolne wnioski.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski