kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2015-04-21

Porządek obrad:
 • 1. Komunikaty.

  2. Wniosek w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Markowi Nowickiemu. - ref. prof. J. Kołaczkiewicz

  3. Wniosek o zatrudnienie dr Chihiro Sasaki na stanowisku profesora nadzwyczajnego w IFT. - ref. prof. J. Jędrzejewski

  4. Wniosek o zatrudnienie prof. Mojmira Soba na stanowisku profesora wizytującego w IFD na okres jednego miesiąca. - ref. prof. J. Kołaczkiewicz

  5. Wniosek o zatrudnienie dr. Pok Man Lo na stanowisku adiunkta w IFT na czas realizacji projektu. - ref. prof. J. Jędrzejewski

  6. Wniosek o:

  a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Bartosza Mądrego i wyznaczenie promotora,

  b) powołanie komisji ds. tego przewodu,

  c) określenie zakresu egzaminów doktorskich,

  d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie. - ref. prof. J. Kołaczkiewicz

  7. Przyjęcie protokółu posiedzenia odbytego w dniu 17 marca 2015 r.

  8. Wolne wnioski.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski