kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2014-04-29

Porządek obrad:
 • PORZĄDEK OBRAD:
  1. Wniosek w sprawie wystąpienia o nadanie dr hab. Jadwidze Daszyńskiej-Daszkiewicz, prof. UWr tytułu profesora nauk fizycznych. - ref. prof. H. Cugier
  2. Komunikaty. - ref. Dziekan
  3. Wniosek o:
  a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Marty Skiścim i wyznaczenie promotora,
  b) powołanie komisji ds. tego przewodu,
  c) określenie zakresu egzaminów doktorskich,
  d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie. - ref. prof. J. Kołaczkiewicz
  4. Wniosek o określenie warunków ukończenia studiów, wymagań stawianych pracom dyplomowym i ustalenie przebiegu egzaminów dyplomowych dla kierunków:
  a) astronomia,
  b) fizyka,
  c) fizyka techniczna. - ref. prof. R. Cach
  5. Przyjęcie protokółu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 25 lutego 2014 r.
  6. Wolne wnioski.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski