kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2013-10-22

Porządek obrad:
 • 1. Komunikaty.
  2. Wniosek o zatrudnienie dr. Jakuba Żmudy na stanowisku adiunkta w IFT na czas określony.
  3. Wniosek o udzielenie dr. Piotrowi Ługiewiczowi płatnego urlopu naukowego.
  4. Wniosek o wprowadzenie zmiany w planie studiów astronomii.
  5. Ustalenie kryteriów oceny nauczycieli akademickich.
  6. Propozycja strategii Wydziału.
  7. Przyjęcie protokółu posiedzenia odbytego w dniu 24 września 2013 r.
  8. Wolne wnioski.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski