kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2013-09-24

Porządek obrad:
 • 1. Komunikaty.
  2. Wniosek Komisji ds. nadania tytułu profesora nauk fizycznych dr. hab. Jadwidze Daszyńskiej-Daszkiewicz o wszczęcie procedury i powołanie recenzentów jej dorobku i osiagnięć.
  3. Wniosek o:
  a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Andrzeja Miszczuka i wyznaczenie promotora,
  b) powołanie komisji ds. tego przewodu,
  c) określenie zakresu egzaminów doktorskich,
  d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
  4. Wniosek o:
  a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Dawida Moździerskiego i wyznaczenie promotora,
  b) powołanie komisji ds. tego przewodu,
  c) określenie zakresu egzaminów doktorskich,
  d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
  5. Wniosek o:
  a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Ewy Zahajkiewicz i wyznaczenie promotora,
  b) powołanie komisji ds. tego przewodu,
  c) określenie zakresu egzaminów doktorskich, d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
  6. Wniosek o zatrudnienie na 1/2 etatu adiunkta w IFT na czas określony:
  a) dr. Marka Gorzelańczyka,
  b) dr. Carlosa Andresa Peny Castanedy.
  7. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w IFT na czas określony:
  a) dr. Pawła Gusina,
  b) dr. Thomasa Klahne.
  c) dr. Janusza Szwabińskiego.
  8. Wniosek o powołanie kierownika studiów doktoranckich fizyki.
  9. Wniosek o powołanie kierownika Katedry UNESCO.
  10. Wniosek o udzielenie dr. Marcinowi Daszkiewiczowi płatnego urlopu naukowego.
  11. Wniosek o udzielenie dr. Robertowi Falewiczowi płatnego urlopu naukowego.
  12. Wniosek o udzielenie dr Paulinie Suchanek bezpłatnego urlopu naukowego.
  13. Wniosek o udzielenie dr. Przemysławowi Walczakowi bezpłatnego urlopu naukowego.
  14. Wniosek o wprowadzenie zmiany w planie studiów fizyki.
  14 a) Punkt dodatkowy - wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia nauczycieli spoza UWr do przeprowadzenia zajęć na specjalności Dozymetria i ochrona radiologiczna.
  15. Wniosek o przyznanie stypendium Ministra studentom naszego Wydziału.
  16. Propozycje kryteriów oceny nauczycieli akademickich.
  17. Przyjęcie protokołów posiedzeń odbytych w dniach 21 maja, 11 i 18 czerwca 2013 r.
  18. Wolne wnioski.

Uchwały:
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski