kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Fizyka nauczycielska

Fizyka nauczycielskaOsobom zdecydowanym uprawiać zawód nauczyciela fizyki w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej oferujemy studia II stopnia na specjalizacji fizyka nauczycielska.

Celem studiów jest kształcenie nauczycieli wyposażonych w odpowiednią wiedzę i umiejętności merytoryczne, mających kompetencje nauczycielskie, które pozwalają na realizację zadań dydaktycznych i wychowawczych, potrafiących posługiwać się technologią informacyjną i wykorzystywać ją w procesie nauczania-uczenia się, znających także biegle język obcy.

Podobnie jak każda inna specjalność naszego kierunku, także i ta specjalizacja daje podstawowe przygotowanie z matematyki i fizyki, ale dodatkowo uwzględnia wymagania stawiane przez MEN kandydatom do zawodu nauczyciela.

Studenci tej specjalizacji uczestniczą w zajęciach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie psychologiczno-pedagogicznym, obejmujących, między innymi, takie przedmioty jak: Pedagogika, Psychologia, Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych czy Bezpieczeństwo w szkole. Uczą się przygotowywania i prowadzenia lekcji, zasad oceniania, metod aktywnej pracy z uczniem itp. Studenci odbywają praktyki pedagogiczne w gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych.
Szczególny nacisk położony jest na naukę wykorzystania technologii informacyjnej w procesie dydaktycznym
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski