kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Fizyka komputerowa

Fizyka komputerowa - studia I i II stopnia

Fizyka Komputerowa to jedna z najpopularniejszych sekcji na wydziale Fizyki i Astronomii UWr. Jej wykładowcy specjalizują się w symulacjach zjawisk zachodzących w przyrodzie. Wymaga to nie tylko doskonałego opanowania warsztatu komputerowego, ale także dogłębnego zrozumienia analizowanych w komputerze zjawisk. Dlatego studia na Fizyce Komputerowej zapewniają wszechstronne i praktyczne wykształcenie, w nowoczesny sposób łączące najważniejsze elementy fizyki, informatyki i matematyki. 

 
 

Systematycznie uwzględniając potrzeby rynku, jako pierwsi we Wrocławiu wprowadziliśmy zasadę, że nasi absolwenci muszą biegle programować w C++. Języka tego nauczamy już od 1995 r., ciągle dostosowując program zajęć do zmian zarówno w samym języku, jak i sposobach jego używania, co w 2008 r. zaowocowało opublikowaniem podręcznika C++. Od wielu lat nauczamy też języka Java, w 2006 r. wprowadziliśmy zajęcia z języków C# i Python, a w 2008 r. – z programowania w Qt. Naszą dumą sąmetody numeryczne i metody symulacji – to właśnie tu fizyka najściślej łączy się informatyką. Duży nacisk kładziemy też na bazy danych i technologie sieciowe. Wszystkie komputery w naszych pracowniach mają zainstalowane dwa systemy operacyjne, Windows i Linux, a w ich administrację mogą angażować się studenci starszych lat. Studentom oferujemy możliwość zaliczenia semestru na jednej z kilkudziesięciu uczelni europejskich, magistrantom – możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych, a wszystkim wybitnie pracowitym studentom – studia indywidualne.


Dzięki takiemu profilowi studiów nasi absolwenci znajdują zatrudnienie – zwykle jeszcze podczas studiów – m.in. jako programiści C#, C++ i Java, webmasterzy ze znajomością technologii (X)HTML, CSS, XML, SQL, PHP i JavaScript, projektanci relacyjnych baz danych i administratorzy sieci komputerowych. Mogą też uzupełnić swoje wykształcenie na studiach doktoranckich organizowanych na naszym wydziale lub za granicą. Zdaniem pracodawców, nasi absolwenci są elastyczni, łatwo się uczą i posiadają umiejętność rozwiązywania nietypowych problemów. 

Godną uwagi cechą naszej sekcji jest jej kameralność. U nas każdy wykładowca zna swoich studentów i może wygospodarować dla nich czas na indywidualne konsultacje. Nasza kadra nie tylko publikuje artykuły w najlepszych czasopismach naukowych, ale ma także spore doświadczenie w nauczaniu technologii informatycznych na najwyższym poziomie.

Szczegółowych informacji o specjalności Fizyka Komputerowa udziela opiekun specjalności, dr hab.  Czesław Oleksy.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski