kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Ekonofizyka

Przyjdź do nas, aby poznawać i studiować problemy ekonomiczno-finansowe w inny sposób! A może chcesz dowiedzieć się dlaczego i kiedy wydarzą się krachy finansowe i czy można je przewidzieć? Co wspólnego z ekonomią i giełdą papierów wartościowych ma fizyka? Na takie, między innymi, pytania znajdziesz odpowiedź studiując ekonofizykę, czyli metody fizyki w ekonomii. A do tego znajdziesz ciekawą pracę po studiach!

Ekonofizyka to nowa interdyscyplinarna dziedzina zainteresowań fizyków i ekonomistów, powstała niecałe dwadzieścia lat temu, łącząca problemy finansowe a zwłaszcza rynku akcji z fizyką i wykorzystująca metody, modele i metodologię fizyki do ich rozwiązywania. Nasza uczelnia jest jedną z niewielu w świecie, w której oferujemy studentom tak nowoczesne, nowatorskie i unikalne wykształcenie.

Podczas studiów zapoznasz się z nowoczesnymi językami programowania, metodami numerycznymi, symulacjami Monte Carlo, bazami danych i obróbką dużych zbiorów danych finansowych w celu modelowania przyszłych zachowań rynku papierów wartościowych!
Zdobędziesz też podstawową wiedzę w zakresie matematyki, fizyki ogólnej oraz ekonomii, a po 6 semestrach interdyscyplinarnej nauki na dwu wydziałach zdecydujesz, który z nich wybrać na dalszą drogę do magisterki.

Absolwenci studiów licencjackich ekonofizyki mają bowiem możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na kierunku magisterskim ekonomii lub na Wydziale Fizyki i Astronomii na kierunku magisterskim fizyki. Finalnie zostaniesz więc magistrem ekonomii lub magistrem fizyki, w zależności od swych upodobań, a wszystkie specjalizacje na obu kierunkach stoją przed Tobą otworem!

Nasi absolwenci pracują już jako analitycy finansowi lub inni wysoko wykwalifikowani fachowcy w dziedzinie finansów. Znajdują zatrudnienie od giełd, banków, domów maklerskich i finansowych biur doradczych po centralne instytucje finansowe. Dołącz do nich! Jeśli wolisz pracę naukową, studia doktoranckie obu Wydziałów czekają na Ciebie z mnóstwem pomysłów na pracę badawczą.

Zajrzyj na strony: http://ekonofizyka.ift.uni.wroc.pl oraz http://etsa.ift.uni.wroc.pl.

Czy wiesz, że...
…anegdota głosi, że ta dziedzina wiedzy powstała, gdy amerykańscy fizycy zaczęli grać na giełdzie, odnosząc przy tym spore sukcesy. Okazało się, że podczas inwestowania w akcje używali podobnych metod do tych, którymi opisywali zachowanie dużej ilości cząstek.

Absolwenci o studiach...
Studia ekonofizyki (fizyki) na Uniwersytecie Wrocławskim pokazały mi nieszablonowe podejścia do rozwiązywania problemów. Dzięki temu nauczyłem się analizować i rozwiązywać złożone zadania niekoniecznie związane z samą fizyką (problemy ekonomiczno-finansowe) oraz, co ważne, stawiać właściwe pytania tam gdzie inni tego nie potrafią. Niesłychanie przydało mi się to w mojej obecnej pracy, gdyż standardowe wykształcenie inżynieryjne i ekonomiczne na innych uczelniach nie kładzie nacisku na takie umiejętności…

Paweł C., CFA, Investment Risk Analyst, Franklin Templeton Investment Poland sp. z o.o.

Dzięki studiom na fizyce nauczyłem się postrzegać wiele zjawisk dookoła mnie i to nie tylko związanych z samą fizyką zgoła inaczej - głębiej i wnikliwiej. Bardzo pomogło mi to w późniejszej pracy zawodowej dając widoczną przewagę nad innymi kolegami, którzy ukończyli np. tylko kierunki typowo ekonomiczne…

Łukasz .G., Credit Risk Reporting, Credit Suisse Poland, Sp z o.o.

Nauczyłem sie w komfortowych warunkach - w małych grupach studenckich i przy wyraźnym zaangażowaniu prowadzących i oddaniu każdemu studentowi oddzielnie (co nie zdarza się gdzie indziej), jak dostrzegać, interpretować i opisywać związki miedzy pozornie odległymi zjawiskami (pracę magisterską pisałem z czarnych dziur a umiejętności analizy danych w zaszumionych sygnałach, której się przy tym nauczyłem wykorzystałem w późniejszym zatrudnianiu przy deszyfracji sygnałów dla rządu w Singapurze). Postawienie na indywidualną pracę ze studentem i danie mu możliwości twórczego samorozwoju doceniam jako najważniejszy element, który doprowadził mnie do kierowniczego stanowiska w dużej korporacji zagranicznej oraz do zbudowania własnej firmy finansowej poza krajem. Znak wykrzyknika i okrzyk "Super Ważne!" został wyryty głęboko na zwojach pod kopułą:)…

Paweł .L., Signal processing specialist, Finacial Risk Management, Personal Development, Psychology and Executive Leadership, Lincoln Crowne&Company Pty Ltd. Sydney, Australia.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski