kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2013-05-21

Porządek obrad:
 • 1. Komunikaty.
  2. Wniosek o:
  a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Jakuba Ostrowskiego i wyznaczenie promotora w tym przewodzie,
  b) powołanie komisji ds. tego przewodu,
  c) określenie zakresu egzaminów doktorskich,
  d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
  3. Wniosek o:
  a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Puchalskiej i wyznaczenie promotora w tym przewodzie,
  b) powołanie komisji ds. tego przewodu,
  c) określenie zakresu egzaminów doktorskich,
  d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
  4. Wniosek o:
  a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Racis i wyznaczenie promotora w tym przewodzie,
  b) powołanie komisji ds. tego przewodu,
  c) określenie zakresu egzaminów doktorskich,
  d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
  5. Wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. Zbigniewa Czapli na stanowisku profesora zwyczajnego na czas określony.
  6. Wniosek o zatrudnienie dr. Sławomira Dacki na stanowisku asystenta w IFD na czas określony.
  7. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w IFD na czas określony:
  a) dr. Miłosza Grodzickiego,
  b) dr. Ireneusza Morawskiego,
  c) dr. Radosława Wasielewskiego.
  8. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta w IFD: na czas określony:
  a) mgr Michała Jurczyszyna,
  b) mgr Roberta Koniecznego.
  9. Wniosek o udzielenie prof. Zbigniewowi Jaskólskiemu płatnego urlopu naukowego.
  10. Wniosek o przedłużenie urlopu bezpłatnego dr. Ireneuszowi Morawskiemu.
  11. Wolne wnioski.
Uchwały:
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski