kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2013-02-19

Porządek obrad:
 • Część I:
  1. Kolokwium habilitacyjne dr. Janusza Przesławskiego.
  2. Głosowanie nad przyjęciem kolokwium habilitacyjnego.
  3. Wybór tematu wykładu habilitacyjnego.
  4. Wykład habilitacyjny.
  5. Powzięcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki dr. Januszowi Przesławskiemu.


  Część II:
  1. Komunikaty.
  2. Wniosek o podjęcie przez Radę uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. Dariuszowi Grechowi.
  stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.
  3. Wniosek o:
  a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Ewy Chmielewskiej i wyznaczenie promotora w tym przewodzie,
  b) powołanie komisji ds. tego przewodu,
  c) określenie zakresu egzaminów doktorskich,
  d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
  4. Wniosek Komisji Konkursowej o zatrudnienie dr Gabrieli Michalskiej na stanowisku adiunkta w IA.
  5. Wniosek Komisji Konkursowej o zatrudnienie mgr. Rafała Idczaka na stanowisku asystenta w IFD.
  6. Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego dr Ewie Niemczurze.
  7. Wniosek o likwidację niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku fizyka.
  8. Wniosek o wprowadzenie poprawek do uchwały Rady Wydziału nr 99/2012 w sprawie przyjęcia planu studiów uzupełniających II stopnia fizyki.
  9. Prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej wśród absolwentów UWr z roku 2012.
  10. Wolne wnioski.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski