kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2013-01-22

Porządek obrad:
 • 1. Komunikaty.
  2. Wniosek o powołanie wydziałowej komisji oceniajacej na kadencję 2012/2016.
  3. Wniosek o podjęcie przez Radę uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. Andrzejowi Szczepkowiczowi stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.
  4. Wniosek o nadanie mgr. Maciejowi Zapiórowi stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii.
  5. Wniosek o:
  a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Bartłomieja Lechowskiego,
  b) wyznaczenie promotora w tym przewodzie,
  d) powołanie komisji ds. tego przewodu
  c) określenie zakresu egzaminów doktorskich,
  d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
  6. Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego:
  a) dr. Robertowi Falewiczowi
  b) dr. Wojciechowi Kamińskiemu,
  c) dr. Andrzejowi Szczepkowiczowi.
  7. Wniosek o udzielenie bezpłatnego urlopu naukowego dr. Aleksandrowi Krupskiemu.
  8. Wnioski dotyczące studiów doktoranckich.
  a) ustalenie zasad rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2013/2014 i określenie limitu miejsc,
  b) wniosek o przyjęcie programu i planu studiów doktoranckich,
  c) wniosek o wprowadzenie zmian w regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich,
  d) wniosek o ustalenie kryteriów wydziałowych przyznawania zwiększonego stypendium doktoranckiego,
  e) wniosek o wprowadzenie zmian w regulaminie przyznawania zwiększonego stypendium doktoranckiego.
  9. Wniosek o wprowadzenie przedmiotu Projekt neutrinowy do oferty zajęć do wyboru.
  10. Przyjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków zaliczania semestru(roku) na studiach prowadzonych przez Wydział Fizyki i Astronomii.
  11. Wolne wnioski.
  12. Przyjęcie protokołu posiedzenia odbytego w dniu 20 listopada 2012 r.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski