kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2012-10-23

Porządek obrad:
 • PORZĄDEK OBRAD:

  I część:
  1. Wybory przedstawiciela Wydziału do Komisji Etyki - wybory przeprowadzi przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej - dr hab. Andrzej Frydryszak

  II część:
  1. Komunikaty.
  2. Wniosek Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. Janusza Przesławskiego w sprawie dopuszczenia go do kolokwium habilitacyjnego. - ref. Dziekan
  3. Wniosek o powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Zapióra. - ref. prof. M. Tomczak
  4. Wniosek Komisji Konkursowej o zatrudnienie dr. hab. Andrzeja Borowca na stanowisku profesora nadzwyczajnego w IFT na czas nieokreślony. - ref. prof. J. Jędrzejewski
  5. Wniosek o zatrudnienie dr. hab. Klausa Wandelta na 1/2 etatu profesora nadzwyczajnego w IFD na czas określony. - ref. prof. J. Kołaczkiewicz
  6. Wniosek Komisji Konkursowej o zatrudnienie dr. Przemysława Walczaka na stanowisku adiunkta w IA na czas określony. - ref. prof. M. Tomczak
  7. Wniosek w sprawie przyznania stypendium ministra mgr. Robrtowi Koniecznemu. - ref. prof. A. Pigulski
  7.1. Wniosek o przyjęcie planów studiów uzupełniajacych fizyki II stopnia. - ref. prof. R. Cach
  7.2. Zaopiniowanie składu Zespołu ds. jakości kształcenia oraz Zespołu ds. oceny jakości kształcenia.
  8. Wolne wnioski
  9. Przyjęcie protokołu posiedzenia odbytego w dniu 18 września 2012 r.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski