kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2012-09-18

Porządek obrad:
 • 1. Komunikaty.
  2. Wniosek o wyrażenie przez Radę Wydziału zgody na przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego dr. Dariusza Grecha.
  3. Wniosek o: wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej , w tm sekretarza i recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr. Dariusza Grecha.
  4. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Barbary Koniecznej o nadanie jej stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki.
  5. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Przemysława Walczaka o nadanie mu stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii.
  6. Powołanie dr. Zbigniewa Strycharskiego na Pełnomocnika Dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii ze Szkołami Ponadgimnazjalnymi na nową kadencję.
  7. Powołanie dr. hab. Zbigniewa Kozy, prof. UWr na kierownika Zespołu Dydaktyczno-Medialnego na nową kadencję.
  8. Wniosek o powołanie dr hab. Katarzyny Weron, prof. UWr na kierownika Katedry UNESCO.
  9. Wniosek o powołanie dr.hab. prof. UWr Zbigniewa Jaskólskiego na kierownika Studiów Doktoranckich Fizyki na nowa kadencję.
  - 10. Wniosek o powołanie dr hab. prof. UWr Barbary Stankiewicz na zastępcę kierownika Studiów Doktoranckich Fizyki na nową kadencję.
  11. Wniosek o Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia dr. hab. Leszka Markowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnergo w IFD.
  12. Wniosek o zatrudnienie osoby wyłonioej w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Astronomicznym.
  13. Wniosek w sprawie zatrudnienia osób wyłonionych w konkursie na stanowisko adiunkta w IFT na staż podoktorski.
  14. Wybór kandydatów na członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
  15. Wybory przedstawicieli Wydziału do Komisji Senackich:
  - Finansów,
  - Inwestycji i Majatku,
  - Nauczania,
  - Nauki i współpracy z Zagranicą,
  - Rozwoju,
  - Statutowej
  - do Rady Bibliotecznej
  16. Wniosek o udzielenie dr. Ireneuszowi Morawskiemu bezpłatnego urlopu naukowego.
  17. Wniosek o wprowadzenie zmiany w kryteriach przyznawania stypendiów doktoranckich.
  18. Wniosek o wprowadzenie zmian w planie studiów fizyki i fizyki technicznej.
  19. Wolne wnioski
  20. Przyjęcie protokołu posiedzenia odbytego w dniu 26 czerwca 2012 r.

Uchwały:
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski