kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Fizyka teoretyczna II st

Opis:
Kształci studentów w takich dziedzinach jak teoria oddziaływań fundamentalnych, teoria cząstek elementarnych, teoria ciała stałego i fazy skondensowanej, metody matematyczne fizyki.

Celem fizyki teoretycznej jest zrozumienie, zinterpretowanie i opisanie podstawowych procesów zachodzących w naturze. Okazuje się, że przebiegi wielu skomplikowanych i z pozoru różnych zjawisk zależą od tych samych podstawowych prawidłowości. Pozwala to na konstrukcję odpowiednich modeli teoretycznych, które nie tylko opisują, ale również przewidują nowe efekty.

Absolwenci uzyskują biegłość w posługiwaniu się wyrafinowanymi metodami matematycznymi, które w ostatnich latach znajdują szerokie zastosowania również poza fizyką: w biologii, medycynie, ekonomii, czy socjologii.

Metody fizyki teoretycznej są uniwersalne i są z powodzeniem wykorzystywane w wielu dziedzinach, niejednokrotnie nawet odległych od fizyki.

W ramach studiów II stopnia tej specjalności prowadzimy studia w języku angielskim. Programy anglojęzyczne skierowane są do wszystkich studentów: zarówno obcokrajowców, jak i studentów polskich.

Szczegółowych informacji o specjalności Fizyka Teoretyczna udzielają opiekunowie specjalności, dr Andrzej Frydryszak(studia licencjackie) i dr hab. Zbigniew Jaskólski (studia magisterskie).

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski