kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2012-06-26

Porządek obrad:
 • PORZĄDEK OBRAD:
  Część I: 1. Kolokwium habilitacyjne dr. Roberta Bryla.
  2. Głosowanie nad przyjęciem kolokwium habilitacyjnego.
  3. Wybór tematu wykładu habilitacyjnego.
  4. Wykład habilitacyjny.
  5. Powzięcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadanie dr. Robertowi Brylowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.


  Część II:
  1. Komunikaty.
  2. Wysunięcie kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki.
  3. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Przemysława Walczaka o powołanie recenzentów jego rozprawy doktorskiej.
  4. Wniosek o:
  a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Beaty Staśkiewicz i powołanie promotora w tym przewodzie;
  b) powołanie komisji doktorskiej;
  c) określenie zakresu egzaminów doktorskich;
  d) powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w tym przewodzie.
  5. Wniosek o:
  a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Wojciecha Szewczuka i powołanie promotora w tym przewodzie;
  b) powołanie komisji doktorskiej;
  c) określenie zakresu egzaminów doktorskich;
  d) powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w tym przewodzie.
  6. Wniosek o zatrudnienie dr Urszuli Bąk-Stęślickiej na stanowisku adiunkta w IA.
  7. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w IFD:
  a) dr. Tomasza Pabisiaka,
  b) dr. Rafała Szukiewicza.
  8. Wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. Zbigniewa Czapli na stanowisku profesora zwyczajnego W IFD na czas określony.
  9. Wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. Jerzego Lukierskiego na 1/4 etatu (naukowego) profesora zwyczajnego w IFT na czas określony.
  10. Wnioski o zatrudnienie w IFD na czas określony osób, które nabyły uprawnienia emerytalne:
  a) dr. hab. Franciszka Gołka, prof. UWr na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony (3 lata),
  b) dr. Sławomira Dacko na stanowisku asystenta na czas określony (3 lata).
  11. Wniosek o powołanie dr. hab. Arkadiusza Berlickiego na kierownika Studiów Doktoranckich Astronomii na nową kadencję.
  12. Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego (Art. 134. 1 ustawy):
  a) dr. Jackowi Bronie;
  b) dr. Aleksandrowi Krupskiemu.
  13. Wniosek o udzielenie dr Izabeli Cebuli bezpłatnego urlopu naukowego.
  14. Wniosek o likwidację od roku akademickiego 2012/2013 studiów:
  a) jednolitych magisterskich pięcioletnich na kierunku fizyka,
  b) jednolitych magisterskich pięcioletnich na kierunku astronomia,
  c) niestacjonarnych (wieczorowych) trzyletnich na kierunku fizyka.
  15. Wniosek o likwidację od roku akademickiego 2012/2013 specjalności:
  a) fizyka medyczna na trzyletnich studiach I stopnia na kierunku fizyka,
  b) fizyka medyczna na 3,5 letnich studiach I stopnia na kierunku fizyka.
  16. Wniosek o ustalenie zajęć nieregularnych i liczby godzin dydaktycznych, zaliczanych do pensum,, z tytułu ich prowadzenia.
  17. Wolne wnioski.
  18. Przyjęcie protokołów posiedzeń odbytych w dniach 17 kwietnia i 22 maja 2012 r.
Uchwały:
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski