kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2012-05-22

Porządek obrad:
 • PORZĄDEK OBRAD:
  Część I: 1. Wybór przedstawiciela samodzielnych nauczycieli akademickich do Senatu. Zebranie poprowadzi przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej - dr hab. Andrzej Frydryszak


  Część II:
  1. Komunikaty.
  2. Wniosek Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. Roberta Bryla o dopuszczenie go do kolokwium habilitacyjnego.
  3. Wniosek o:
  a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Rafała Idczaka i powołanie promotora w tym przewodzie;
  b) powołanie komisji doktorskiej;
  c) określenie zakresu egzaminów doktorskich;
  d) powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w tym przewodzie.
  4. Wnioski o zatrudnienie na 1/8 etatów pracowników Wydziału.
  5. Wniosek o powołanie dr hab. Katarzyny Weron, prof. UWr na p. o. kierownika Katedry Studiów Interdyscyplinarnych UNESCO.
  6. Wniosek o likwidację specjalności Fizyka nowych materiałów na studiach fizyki II stopnia.
  7. Wolne wnioski.
  8. Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 20 marca 2012 r.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski