kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2012-04-17

Porządek obrad:
 • PORZĄDEK OBRAD:
  Część I 1. Zebranie zamknięte wydziałowego kolegium elektorskiego: zgłaszanie kandydatów na dziekana - głosowanie indykacyjne. Zebranie poprowadzi przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej - dr hab. Andrzej Frydryszak


  Część II 1. Komunikaty.
  2. Wniosek o wyrażenie przez Radę Wydziału zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. Detlefa Hommela na stanowisku profesora leopoldyńskiego od 1.04.2014 r. do 31.03.2018 r.
  3. Wniosek o zatrudnienie dr. Pawła Gusina na stanowisku asystenta w Instytucie Fizyki Teoretycznej na czas określony.
  4. Wniosek o przekazanie Komisjom doktorskim powołanym w przewodach doktorskich uprawnień Rady Wydziału do podejmowania uchwał w sprawach: a) przyjęcia danej rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony;
  b) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej.
  5. Wniosek o:
  a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Karoliny Idczak i powołanie promotora w tym przewodzie;
  b) powołanie komisji doktorskiej;
  c) określenie zakresu egzaminów doktorskich;
  d) powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w tym przewodzie.
  6. Powołanie Komisji do spraw jakości kształcenia.
  7. Powołanie Komisji do spraw oceny jakości kształcenia.
  9. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 21 lutego 2012 r.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski