kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2012-03-20

Porządek obrad:
 • PORZĄDEK OBRAD:

  Część I
  1. Kolokwium habilitacyjne dr. Przemysława Godowskiego.
  2. Głosowanie nad przyjęciem kolokwium habilitacyjnego.
  3. Wybór tematu wykładu habilitacyjnego.
  4. Wykład habilitacyjny.
  5. Powzięcie uchwały w sprawie nadania dr. Przemysławowi Godowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.

  Część II
  1. Komunikaty.
  2. Sprawozdanie z działalności Wydziału za 2011 rok.
  3. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez Radę Wydziału postępowania habilitacyjnego dr. Andrzeja Szczepkowicza.
  4. Wniosek o wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Andrzeja Szczepkowicza.
  . 5. Określenie przez Radę Wydziału maksymalnej liczby kandydatów, nad którymi może sprawować opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy.
  6. Wniosek o udzielenie dr. Markowi Stęślickiemu bezpłatnego urlopu naukowego.
  7. Zwiekszenie deficytu punktów ECTS upoważniającego do wpisania studenta na nastepny semestr studiów.
  8. Zatwierdzenie Kierunkowych efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Fizyka.
  9. Wolne wnioski.
  10. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 17 stycznia 2012 r.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski