kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2012-02-21

Porządek obrad:
 • 1. Komunikaty.
  2. Opiniowanie wniosków o przyznanie ngród Ministra oraz ustalenie ich rankingu.
  3. Wniosek Komisji w sprawie wystąpienia o nadanie dr. hab. Pawłowi Rudawemu, prof. UWr tytułu naukowego profesora nauk fizycznych.
  4. Wniosek Komisji w sprawie wystąpienia o nadanie dr. hab. Michałowi Tomczakowi, prof. UWr tytułu naukowego profesora nauk fizycznych.
  5. Wniosek Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. Aleksandra Krupskiego o zamknięcie tego przewodu.
  6. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w IFD na czas określony:
  a) dr Barbary Pieczyrak,
  b) dr. Artura Trembułowicza.
  7. Zatwierdzenie nowych przedmiotów wraz z sylabusami.
  8. Wolne wnioski.
  9. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 20 grudnia 2011 r.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski