kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2012-01-17

Porządek obrad:
 • 1. Komunikaty.
  2. Wniosek o zatrudnienie dr. Thomasa Klahna na stanowisku adiunkta w IFT na zasadzie umowy o pracę.
  3. Krajowe Ramy Kwalifikacji.
  4. Powołanie komisji przygotowującej projekt programu kształcenia.
  5. Powołanie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.
  6. Powołanie Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia.
  7. Zmiany w planie studiów fizyki technicznej I stopnia.
  8. Wprowadzenie nowego przedmiotu na studiach II stopnia na kierunkach fizyka oraz fizyka techniczna.
  9. Wprowadzenie nowego rodzaju zajęć nieregularnych.
  10. Wolne wnioski.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski