kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2011-11-22

Porządek obrad:
 • PORZĄDEK OBRAD :
  Część I:
  1. Kolokwium habilitacyjne dr Grażyny Antczak.
  2. Przyjęcie kolokwium habilitacyjnego.
  3. Wybór tematu wykładu habilitacyjnego.
  4. Wykład habilitacyjny.
  5. Powzięcie uchwały w sprawie nadania dr Grażynie Antczak stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.

  Część II:
  1. Komunikaty.
  2. Wybór przedstawiciela do Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk - ref. Dziekan
  3. Wniosek Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. Przemysława Godowskiego w sprawie dopuszczenia go do kolokwium habilitacyjnego. - ref. prof. J. Kołaczkiewicz
  4. Wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. Tadeusza Kopcia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na zasadzie umowy o pracę na czas określony w IFT. - ref. prof. J. Jędrzejewski
  5. Przyjęcie protokołu posiedzenia odbytego w dniu 25.10.2011 r.
  6. Wolne wnioski.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski