kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2011-10-25

Porządek obrad:
 • 1. Komunikaty.
  2. Wybór przedstawiciela Wydziału do Uczelnianej Komisji Wyborczej. - ref. Dziekan
  3. Wnioski o przyznanie Nagrody im. Stefana Pieńkowskiego. - ref. Dyrektorzy Instytutów
  4. Wniosek o zatrudnienie dr. Macieja Kuchowicza na stanowisku adiunkta w IFD. - ref. prof. A. Ciszewski
  5. Wniosek o zatrudnienie dr Pauliny Suchanek na stanowisku adiunkta w IFT. - ref. prof. J. Jędrzejewski
  6. Wniosek o zatrudnienie dr. Mariusza Woronowicza na stanowisku adiunkta w IFT. - ref. prof. J. Jędrzejewski
  7. Wniosek o rozszerzenie zatrudnienia dr. Jerzego Cisły na cały etat adiunkta w IFD. - ref. prof. J. Jędrzejewski
  8. Wniosek o rozszerzenie zatrudnienia dr. Thomasa Klahna na cały etat adiunkta w IFT. - ref. prof. J. Jędrzejewski
  9. Wniosek o wprowadzenie zmiany w planach studiów fizyki. - ref. prof. E. Dębowska
  10. Wolne wnioski.
  11. Przyjęcie protokółu posiedzenia odbytego w dniu 20 września 2011 r.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski