kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2011-09-20

Porządek obrad:
 • 1. Komunikaty.
  2. Wniosek Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr Grażyny Antczak w sprawie dopuszczenia jej do kolokwium habilitacyjnego. - ref. prof. L. Jurczyszyn
  3. Wniosek Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. Roberta Bryla o:
  a) wszczęcie przewodu,
  b) powołanie recenzentów. - ref. dr hab. L. Markowski
  4. Wniosek o nadanie stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki:
  a) mgr Barbarze Czech,
  b) mgr. Krzysztofowi Kośmidrowi. - ref. prof. B. Stankiewicz
  5. Wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. Ludwika Turki na stanowisku profesora zwyczajnego na zasadzie umowy o pracę na czas określony w IFT. - ref. prof. J. Jędrzejewski
  6. Wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr. Krzysztofa Radziszewskiego na stanowisku adiunkta w IA.
  - ref. prof. M. Tomczak
  7. Wniosek o udzielenie prof. dr. hab. Janowi Sobczykowi płatnego urlopu naukowego.
  - ref. prof. J. Jędrzejewski
  8. Wniosek o udzielenie dr Izabeli Cebuli bezpłatnego uirlopu naukowego.
  - ref. prof. A. Ciszewski
  9. Wnioski dydaktyczne:
  a) wprowadzenie zmiany planów studiów (3 i 3,5 letnich), specjalności fizyka doświadczalna,
  b) wprowadzenie zmiany planu studiów inżynierskich specjalnościi dozymetria i ochrona radiologiczna,
  c) ustalenie warunków zaliczenia konwersatorium i seminarium. - ref. dr hab. L. Markowski
  10. Wolne wnioski.
  11. Przyjęcie protokółu posiedzenia odbytego w dniu 14 czerwca 2011 r.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski