kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2011-06-14

Porządek obrad:
 • PORZĄDEK OBRAD:
  1. Komunikaty.
  2. Wniosek Komisji ds. procedury o nadanie tytułu profesora dr. hab. Michałowi Tomczakowi w sprawie:
    a) wszczęcia procedury;
    b) wyznaczenia recenzentów dorobku Kandydata.   	    
  3. Wniosek Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. Aleksandra Krupskiego w sprawie:
     a) wszczęcia przewodu habilitacyjnego;
     b) wyznaczenia recenzentów w tym przewodzie.	   
  4. Wniosek o powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. Roberta Bryla.
  5. Wniosek o wprowadzenie zmiany w składzie Komisji doktorskiej mgr. Artura Rokosy.
  6. Wniosek o:
    a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Michała Herlendera i wyznaczenie promotora;
    b) powołanie Komisji do spraw tego przewodu;
    c) określenie zakresu egzaminów doktorskich;
    d) powołanie komisji egzaminacyjnych. 	
  7. Wniosek o:
    a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Michała Kamionki i wyznaczenie promotora;
    b) powołanie Komisji do spraw tego przewodu;
    c) określenie zakresu egzaminów doktorskich;
    d) powołanie komisji egzaminacyjnych.         
  8. Wniosek o ponowne zatrudnienie dr hab. Ewy Dębowskiej, prof. UWr na stanowisku profesora 
    nadzwyczajnego na zasadzie umowy o pracę na czas określony.				            
  9. Wniosek o mianowanie dr hab. Katarzyny Weron na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IFT.
  10. Wniosek o mianowanie dr. hab. Franciszka Gołka na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IFD.
  11. Wniosek o zatrudnienie dr. Artura Dudy na stanowisku asystenta na zasadzie umowy o pracę na czas określony.
  12. Wniosek o likwidację siedmiosemestralnych, licencjackich studiów wieczorowych fizyki.
  13. Wniosek o uruchomienie licencjackich siedmiosemestralnych studiów stacjonarnych fizyki. 
  14. Wolne wnioski.
  15. Przyjęcie protokółów posiedzeń odbytych w dniach: 19 kwietnia i 17 maja 2011 r.
  
Uchwały:
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski