kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2011-05-17

Porządek obrad:
 • PORZĄDEK OBRAD:
  1. Komunikaty.
  2. Wniosek o utworzenie Zakładu Fizyki Neutrin w Instytucie Fizyki Teoretycznej.  
  3. Wniosek o powołanie Komisji ds. wystąpienia o nadanie tytułu naukowego profesora nauk  
    fizycznych dr. hab. Michałowi Tomczakowi, prof. UWr. 		
  4. Wniosek o powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. Aleksandra Krupskiego. 
  5. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Grzegorza Urbanika o nadanie mu stopnia doktora 
    nauk fizycznych w zakresie fizyki.							
  6. Wniosek o ponowne zatrudnienie dr hab. Ewy Dębowskiej, prof. UWr na stanowisku profesora 
    nadzwyczajnego na zasadzie umowy o pracę na czas określony.				
  7. Wniosek o mianowanie dr. hab. Jadwigi Daszyńskiej-Daszkiewicz na stanowisko profesora 
    nadzwyczajnego.								
  8. Wniosek o ponowne zatrudnienie dr. Stanisława Dacko na stanowisku adiunkta na zasadzie umowy o 
    pracę na czas określony.									
  9. Wniosek o zatrudnienie dr. Macieja Matyki na stanowisku adiunkta na zasadzie umowy o pracę na 
    czas określony.									
  10. Wniosek o zatrudnienie dr. Juliana Furtaka na stanowisku starszego wykładowcy na czas 
    nieokreślony.
  11. Wniosek o zatrudnienie dr. Zbigniewa Szczudło na stanowisku asystenta na zasadzie umowy o 
    pracę na czas określony. 									
  12. Wolne wnioski. 
  
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski