kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2011-04-19

Porządek obrad:
 • 1. Komunikaty.
  2. Wniosek Komisji ds. nadania tytułu naukowego profesora nauk fizycznych dr. hab. Pawłowi Rudawemu:
  a) w sprawie wszczęcia procedury,
  b) w sprawie wyznaczenia recenzentów.					
    3. Wniosek o:
  a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Sylwii Wiśniewskiej-Kupka i wyznaczenie promotora;
  b) powołanie Komisji do spraw tego przewodu;
  c) określenie zakresu egzaminów doktorskich;
  d) powołanie komisji egzaminacyjnych. 					
  4. Wniosek o:
  a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Robertowi Koniecznemu i wyznaczenie promotora;
  b) powołanie Komisji do spraw tego przewodu;
  c) określenie zakresu egzaminów doktorskich;
  d) powołanie komisji egzaminacyjnych. 					
  5. Dyskusja nad przystąpieniem Uniwersytetu Wrocławskiego do Wrocławskiej Unii Akademickiej. 
  6. Wolne wnioski. 
  7. Przyjęcie protokołów posiedzeń odbytych w dniach: 25 stycznia, 1 i 22 marca 2011 r.
  
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski