kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2011-03-22

Porządek obrad:
 • PORZĄDEK OBRAD:
  1. Komunikaty.
  2. Powołanie Komisji ds. procedury w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk fizycznych  
    dr. hab. Pawłowi Rudawemu, prof. Uwr.	
  3. Wniosek o:
  a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Marcina Wiejaka i wyznaczenie promotora;
  b) powołanie Komisji do spraw tego przewodu;
  c) określenie zakresu egzaminów doktorskich;
  d) powołanie komisji egzaminacyjnych. 		
  4. Wniosek. o zatrudnienie prof. dr. hab. Jerzego Lukierskiego na 1/4 etatu profesora zwyczajnego 
    (etat naukowy) na okres zamknięty.						
  5. Wniosek. o zatrudnienie prof. dr. hab. Andrzeja Pękalskiego na 1/2 etatu profesora zwyczajnego 
    (etat naukowo-dydaktyczny) na okres zamknięty.				
  6. Wolne wnioski. 
  
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski