kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2011-03-01

Porządek obrad:
  1. Komunikaty.
  2. Sprawozdanie z działalności Wydziału za 2010 r.
  3. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie stypendium Ministra dr. Maciejowi Kuchowiczowi.
  4. Wniosek. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Barbary Czech o powołanie recenzentów w jej przewodzie doktorskim i wprowadzenie zmiany w składzie Komisji.
  5. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Kośmidra o powołanie recenzentów w jego przewodzie doktorskim i wprowadzenie zmian w składzie Komisji.
  6. Wolne wnioski.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski