kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

2011-01-25

Porządek obrad:
 • 1. Komunikaty.
  2. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie ngród Ministra oraz ustalenie rankingu nagród. - ref. Dyrektorzy Instytutów
  3. Wniosek o ustalenie szczegółowych kryteriów oceny nauczycieli akademickich. - ref. Dziekan
  4. Wniosek o powołanie prof. Andrzeja Pigulskiego na zastępcę kierownika studiów doktoranckich astronomii. - ref. prof. M. Tomczak
  5. Wniosek o:
  a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Radosława Kowalczyka i wyznaczenie promotora;
  b) powołanie Komisji do spraw tego przewodu;
  c) określenie zakresu egzaminów doktorskich;
  d) powołanie komisji egzaminacyjnych. - ref. prof. A. Ciszewski
  6. Wniosek o udzielenie dr Paulinie Suchanek bezpłatnego urlopu naukowego. - ref. prof. J. Jędrzejewski
  7. Wniosek o wprowadzenie zmiany w planach studiów licencjackich specjalności Modelowanie układów biologicznych. - ref. prof. Z. Koza
  8. Wniosek o przyjęcie propozycji zagadnień na rozmowę kwalifikacyjną na uzupełniające studia magisterskie fizyki technicznej oraz zagadnień na egazmin dyplomowy na studiach inżynierskich tego kierunku. - ref. prof. E. Dębowska
  9. Wolne wnioski.
  10. Przyjęcie protokołów posiedzeń odbytych w dniach 23 listopada i 21 grudnia 2010 r.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski